15. oktober 2019

Masteroppgave-workshop hos Bing Hodneland

20 engasjerte studenter besøkte oss da vi arrangerte workshop om å skrive masteroppgave i samarbeid med ELSA Oslo.

Bing Hodneland og ELSA Oslo arrangerer jevnlig workshop for studenter med fokus på det å skrive masteroppgave.

Å velge problemstilling når du skal skrive masteroppgave på jusstudiet kan være både forvirrende og utfordrende. Dette var derfor hovedtema da Bing Hodneland og Elsa Oslo inviterte workshop denne måneden. Flere av Bing Hodnelands advokater veileder og sensurerer masteroppgaver, og kunne gi tips til både valg av tema, og konkrete problemstillinger som kunne være aktuelle å skrive om. Engasjerte studenter bidro til en konstruktiv og nyttig samtale om aktuelle temaer, utfordringer og smarte tips.

Workshopen ble avholdt av partner Knut Hodneland, advokat Martin Lie Hauge og advokatfullmektigene Rikke Skjørshammer Klafstad og Iselinn Pauli Martinsen, som jobber i våre avdelinger for IT & Media og Fast eiendom & Entreprise.

 

Vi takker alle de fremmøtte for engasjementet og gode spørsmål!

 

3. oktober avholdt vi del 2 i workshop-serien på Universitetet i Bergen, der selve skriveprosessen var tema.

Følg med på vår Facebook-side for videre informasjon om flere arrangementer.