Manuduksjon i Privacy and Data Protection

Onsdag 8. mai inviterer vi studenter som følger undervisningen i JUR1630, JUS5630 – og andre som ønsker en innføring i GDPR – til manuduksjon.

Arrangementer

På kurset vil vi fokusere på reglene i GDPR som regulerer behandling av personopplysninger relatert til personer og deres interesser. Fremfor å gi en overordnet gjennomgang av de historiske linjene i personvernutviklingen, vil manuduksjonen gi en innføring i hvordan GDPR praktiseres i dag. Vi vil særlig fokusere på de registrertes rettigheter og de behandlingsansvarliges plikter. I tillegg vil også behandlingsgrunnlagene og de overordnede personvernprinsippene behandles. Forholdet mellom GDPR og personopplysningsloven vil også forklares.

 

Bing Hodneland har bred erfaring innen IT & media og jobber med alle de sentrale rettsområdene som er relevante for kultur-, medie- og IT-bransjen: Personvern, opphavsrett, varemerkerett, domenenavn, markedsrett, ytringsfrihet, medierett, ehandels- og ekomrett.

 

På kurset møter du partner/advokat Magnus Ødegaard, advokatfullmektig Grete Eline Brunsvig og advokatfullmektig Hermon Melles.

Illustrasjon: https://pixabay.com/no/illustrations/dsgvo-gdpr-3415444/

Forfatter

Hermon Melles

  • advokatfullmektig
  • i permisjon