21. april 2022

Krav til veiopparbeidelse i byggesaker engasjerer

Onsdag 20.04 ble det gjennomført folkemøte på Deichman Lambertseter. Temaet var veiopparbeidelseskrav etter plan- og bygningsloven og kommunens praksis for håndtering av disse. Møtet samlet naboer og politikere. Fra Bing Hodneland deltok advokat Erik Greipsland.

Advokat Greipsland har betydelig erfaring med veiopparbeidelse etter å ha jobbet med temaet over flere år. Han holdt i den forbindelse innlegg sammen med advokat Kjersti Cecilie Jensen i advokatfirmaet Bull.

Foto: Mateo Radic

 

Foto: Mateo Radic

 

 

Foto: Mateo Radic

Det ble gode diskusjoner og spørsmål fra både politikere og berørte naboer.

 

I en rekke saker har Nordstrands Blad skrevet om hvordan flere nabolag blir påvirket og berørt av større byggeprosjekter. Utbyggingene har medført krav om bidrag til vegfinansiering fra flere naboer. Varslede krav har variert fra hundre tusener til 1.7 millioner. Tilsvarende sak er også omtalt i dagens utgave av Aftenposten.

Både kommunepolitikere og representant fra kommunalkomiteen på Stortinget var tilstede og var enige om at noe må gjøres med regelverket i denne type saker og særlig Oslo kommunens praksis.