Koronakrisen

Kjære kontakter, klienter og samarbeidspartnere

 

For å på best mulig måte ta vare på våre medarbeidere, iverksatte Bing Hodneland tidlig tiltak for å motvirke spredning av viruset. Samtidig rigget vi våre bransjeteam for å være klare til å bistå klienter og samarbeidspartnere i denne krevende tiden. For å opprettholde kapasitet og samtidig ta vare på våre ansatte, vil vi primært jobbe hjemmefra via våre digitale løsninger.

 

Vi er tilgjengelige 24/7 og jobber konstant med å planlegge for best mulig rådgivning i denne ekstraordinære situasjonen. Vi publiserer også nyttig informasjon løpende knyttet til hvert område.

 

Vårt team i Bing Hodneland håper at dere er trygge og ved god helse.

 

Siste nytt:

Annerledes sommerferie i år – kan avtalt ferie endres?

Ny avgjørelse om når reisetid anses som arbeidstid

Midlertidig lov om rekonstruksjon – nytt verktøy for virksomheter i økonomiske vanskeligheter

Hvordan sørge for god nok cybersikkerhet på hjemmekontoret

MVA og husleie – viktige Korona-avklaringer

Utbytteskatt og korona

Forvirring om permitterte spillere

Myndighetene og arbeidsgiver vs. mine helsedata

Avholdelse av årsmøter i disse Koronatider

Koronapandemien – betydningen for utbyttebeslutninger

Digital sporing kan bli viktig i smittevernet – her er avveiningene vi må gjøre

Forslag til forenklede regler om avholdelse av styremøter og generalforsamling

Koronaloven – Stortingets krisefullmakt

Koronaloven – Fast Eiendom & Entreprise

Pressemelding fra regjeringen

Merverdi, husleie og korona

Regjeringens tiltak gir force majeure

Oppdatering av statens tiltak

Korona og handleplikt – styrets plikter i Koronakrisen

Økonomiske tiltak – Koronaviruset

Entreprise og Koronavirus
Styremøte og generalforsamling – smitteverntiltak mot Korona

Koronaviruset – rettigheter og plikter i arbeidsforhold

Hvem tar Korona-regningen?

 

(Oppdatert 11.05.2020)

Hold deg oppdatert på siste nytt fra oss!