Underholdning

Underholdningsavdelingen leverer skreddersydd juridisk og kommersiell rådgiving til norske og internasjonale aktører og bransjeorganisasjoner, herunder innen musikk, film/TV, teater, spill, reklame, event og scene. Underholdningsavdelingen samarbeider tett med velrennomerte aktører i utlandet, og håndterer jevnlig saker med grenseoverskridende elementer.

Underholdningsavdelingen er Nordens største i sitt slag. Her møter du advokater med spisskompetanse innen medie-, underholdnings- og kulturbransjen, som har omfattende praktisk erfaring fra booking, arrangering, festivaler, utøvende kunst, IT, musikk, film og TV. Underholdningsavdelingen har markedsledende bransjeinnsikt, kommersiell forståelse og faglig tyngde, og har egne bransjeteam for film og TV, arrangører, teater og musikk.

Siste artikler