Tvisteløsning

Våre advokater har allsidig erfaring fra tvisteløsning og prosedyre. Vi bistår med dette innenfor alle våre fagområder, og hos oss får du gode og trygge råd i alle stadier av en tvist

Trenger du juridisk hjelp knyttet til en uenighet eller tvist? Våre advokater prosederer jevnlig saker i domstolene og andre tvisteløsningsorganer. Vi legger derfor stor vekt på denne delen av advokatrollen – også i vår interne kompetanseutvikling.

Like viktig som å kunne gi råd om hvilke tvisteløsningsorganer en sak bør bringes inn for, er å gi råd om når du ikke bør la en sak gå til domstolene.

Våre advokater er godt kjent med de fleste tvisteløsningsorganer. Dette omfatter blant annet:

 • alternativ tvisteløsning og mekling
 • de alminnelige domstolene
 • diverse klagenemnder
 • jordskifterett
 • voldgiftsrett

Flere av partnerne i Bing Hodneland har møterett for Høyesterett.

Står du i en tvist? La oss hjelpe deg med å løse den.

TEAM

Arne Sørsdahl

 • partner | advokat

Kåre Klausen

 • partner | advokat

Ole Tokvam

 • partner | advokat (H)

Jarle Edler

 • partner | advokat

Alf Kåre Knudsen

 • partner | advokat

Marius A. Rød

 • partner | advokat
Artikler skrevet av