Tomtefeste

Teamet er etter det vi kjenner landet eneste bransjeteam som spesialiserer seg på tomtefeste. Teamet bistår privatpersoner og selskaper ved innløsning, regulering og avvikling av tomtefeste, og tar saker for både fester og grunneier. Teamet tilbyr eksakt kunnskap innen økonomi, verdsettelse og renteutvikling, og ved salg av virksomheter og utviklingsprosjekter, hvor det ofte ligger festekontrakter i bunnen, kan teamet bistå med en ekspertise som ivaretar sentrale interesser og utenlandske investorer og kjøpere.

Teamet består av advokater med lang erfaring innenfor tomtefeste, både på grunneiersiden og festersiden, og skiller seg derfor ut på et område dominert av enkeltadvokater som representerer enten fester eller grunneier. Ved å samle kompetansen, ser man lettere hvor skoen trykker for begge parter, og man kan identifisere problemstillingene raskere. Advokatene på teamet har prosedert mange av de siste års store festesaker, flere i Høyesterett, og også saken som nå står for den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen. Flere av advokatene har erfaring fra Norges største transaksjonsfirmaer, og vet derfor hvor viktig kunnskap om tomtefeste er ved store eiendomstransaksjoner og særlig ved OPS-prosjekter.

Kontaktperson

Siste artikler