Sport

Bing Hodnelands sports-team bistår utøvere, klubber, agenter, sponsorer, selskaper og organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt med blant annet forhandling av avtaler, juridisk rådgivning og tvister. Teamet bistår store aktører innen norsk idrett, slik som Norges Idrettsforbund (NIF) og toppklubber og –idrettslag. Bing Hodnelands sportsadvokater bistår blant annet med rådgivning knyttet til utforming og vurdering av sponsoravtaler, overgangsavtaler innen fotball, ansettelsesavtaler og konsulentavtaler. Teamet bistår også med kommersialisering opphavsrettigheter, retten til eget bilde og varemerker, samt håndheving av slike rettigheter.

Advokatene på sports-teamet kombinerer juridisk spisskompetanse på feltet med inngående kunnskap om sportsbransjen og erfaring fra idretten som både utøvere og fra styreverv i den organiserte idretten. Teamet ledes av advokat Mathias Lilleengen, som er utnevnt til voldgiftsdommer i Court of Arbitration for Sport – den internasjonale voldgiftsretten som avgjør sportstvister.

Kontaktperson

Siste artikler