Skatt & avgift

Bing Hodnelands bransjeteam for skatt og avgift leverer bistand innenfor de fleste relevante problemstillinger, for eksempel i forbindelse, transaksjoner, bokettersyn, internasjonal skatterett, merverdiavgift, tvister med skatte- og avgiftsmyndighetene og generell skatte- og avgiftsrådgivning mv. Advokatene på teamet gir blant annet råd om optimalisering av skatt- og avgiftsbelastning, samt skatt- og avgiftseffekter ved fisjoner/fusjoner og ved omstrukturering og reorganisering av virksomheter. De kan også bistå i skatte- og avgiftsspørsmål i forbindelse med arbeidsrettslige problemstillinger. Teamet tilbyr bistand til norske og utenlandske selskaper, enkeltpersonforetak, stiftelser, ideelle organisasjoner, styremedlemmer, investorer og privatpersoner.

Skatt- & avgift-teamet består av erfarne advokater med spisskompetanse innenfor sine fagområder. Partnerne på teamet har 25–35 års erfaring fra offentlig og privat sektor, og flere av advokatene på teamet har erfaring med å føre skatte- og avgiftssaker for domstolene. Vi samarbeider tett med selskapsrett og transaksjoner, for å finne fram til de forretningsmessig beste løsningene og for å sikre en helhetlig ivaretakelse av klientenes interesser. Advokatene på teamet samarbeider også med Bing Hodnelands øvrige bransjeteam, og har derfor lang erfaring i å bistå aktører innenfor bransjer som eiendom, entreprise, IT & tech, kultur og underholdning.

Kontaktperson

Siste artikler