Skatt & Avgift

De fleste økonomiske virksomheter og transaksjoner har en skatte- og avgiftsrettslig side. Hos oss får du gode råd og praktiske løsninger for alle sentrale områder innen nasjonal og internasjonal skatte- og avgiftsrett.

Vår faggruppe for skatt og avgift består av dyktige advokater med bred og allsidig bakgrunn fra både private og offentlige virksomheter. Vi bistår våre klienter med blant annet transaksjoner, generell rådgivning og tvister med skatte- og avgiftsmyndighetene.

Her er noe av det vår skatt- og avgiftsavdeling kan hjelpe deg med:

 • optimalisering av skatt- og avgiftsbelastning
 • generell rådgivning innen skatt og avgift
 • skatt og avgiftseffekter ved fusjoner/fisjoner og omdanning av virksomhet
 • omstrukturering og reorganisering
 • internasjonale skattespørsmål
 • bokettersyn og kontrollsaker
 • klagesaker
 • saker for domstolene
 • generasjonsskifte

Vi bistår klienter innen alle bransjer og våre klienter omfatter blant annet:

 • selskaper
 • enkeltpersonforetak
 • stiftelser
 • ideelle organisasjoner
 • styremedlemmer
 • investorer
 • privatpersoner

I tillegg er Bing Hodnelands advokater ettertraktede forelesere, kursholdere og forfattere av fagartikler.

Vår faggruppe for skatt og avgift samarbeider også tett med Bing Hodnelands bransjeavdelinger for Fast Eiendom & Entreprise og IT & Media. Vi tilbyr også spisskompetanse innen Arbeidsrett og Selskapsrett og Transaksjoner.

Trenger du gode råd eller praktiske løsninger for skatt og avgift? Kontakt en av våre dyktige advokater.

TEAM

Frode Heggdal Larsen

 • partner | advokat

Ole Tokvam

 • partner | advokat (H)

Camilla Fiskevoll

 • partner | advokat

Rune Andersen

 • partner | advokat
Artikler skrevet av