Compliance & sikkerhet

Bing Hodnelands team for sikkerhet og compliance bistår ulike bransjer med granskning, sikkerhetsvurderinger og internkontroll-dokumentasjon med tanke på blant annet personvern (GDPR), arbeidsmiljøloven (HMS) og eiendomsmegling.

Advokatene på teamet gir compliance-bistand til private og offentlige virksomheter i Norge, f.eks. krav som personopplysningsloven, åpenhetsloven og arbeidsmiljøloven stiller. Teamet kan blant annet utarbeide og vedlikeholde internkontroll etter GDPR, med sjekklister, databehandleravtaler og skjema for årlig egenkontroll. Teamet tilbyr også compliance-bistand og kursing knyttet til hvordan en virksomhet kan oppfylle minstekrav for å dokumentere internkontroll etter annen lovgivning, for eksempel med tanke på HMS.

Skal en virksomhet oppdatere egen hjemmeside eller ta i bruk nye digitale tjenester, kan teamet bistå med sjekklister som dokumenterer at påkrevd risikovurdering er gjennomført i forkant. Teamet bistår også i forbindelse med bruk av skytjenester, hvor virksomheten må sørge for å overholde både arkivloven, sikkerhetsloven, personopplysningsloven, eksportkontrolloven mv. Videre kan teamet bistå med overholdelse av de krav som gjelder ved bruk av en leverandør som innebærer at personopplysninger behandles utenfor EØS.

Teamet for sikkerhet og compliance er sammensatt av advokater med omfattende erfaring innen personvern, entreprise, fast eiendom og spesielle sikkerhetskrav. Teamets sikkerhetseksperter har erfaring med juridisk bistand knyttet til sikkerhetsloven, regulering av cybersikkerhet, ekomloven og andre lovkrav i inn- og utland som norske virksomheter må overholde.

Teamet består i tillegg av arbeidsrettsadvokater som har lang erfaring både med granskninger utført for arbeidsgiver og med rådgivning overfor den som har fått et varsel mot seg. Advokatene har inngående kunnskap om hvor langt man kan gå i å innføre kontrolltiltak på arbeidsplassen, og har i mange sammenhenger bistått med opplæring i bedrifter og av tillitsvalgte i fagforeninger.

Kontaktperson

Siste artikler