Selskapsrett & transaksjoner

Bing Hodnelands bransjeteam for selskapsrett og transaksjoner bistår klienter innenfor de fleste selskapsrettslige problemstillinger, som for eksempel valg av selskapsform, valg av transaksjonsmodell, aksjekjøp- og salg, virksomhetsoverdragelser, due diligence, aksjonæravtaler, aksjonærkonflikter, kapitalendringer, fusjoner/fisjoner og transaksjoner på tvers av landegrensene. Teamet tilbyr bistand til både selskaper, stiftelser, ideelle organisasjoner, styremedlemmer, investorer og privatpersoner.

Teamet for selskapsrett og transaksjoner består av advokater med spisskompetanse innen sine fagområder, og med erfaring fra blant annet store transaksjoner som inkluderer due diligence og kontraktsforhandlinger. Vi samarbeider med de øvrige bransjeteamene i Bing Hodneland, men særlig skatte- og avgiftsteamet.

Kontaktpersoner

Siste artikler