Selskapsrett & Transaksjoner

Våre advokater har bred erfaring innen selskapsrettslige spørsmål og transaksjoner. Hos oss får du gode råd og praktisk bistand.

I alle våre oppdrag har vi som hovedmål å hjelpe deg som klient frem til den forretningsmessig beste løsningen – så raskt som mulig.

Vi bistår jevnlig våre klienter med blant annet:

 • valg av selskapsform
 • valg av transaksjonsmodell
 • aksjekjøp og -salg
 • virksomhetsoverdragelser
 • due diligence
 • aksjonæravtaler
 • aksjonærkonflikter
 • kapitalendringer
 • fusjoner/fisjoner og omdanning av virksomhet
 • transaksjoner på tvers av landegrensene

Vi bistår innen alle bransjer og representerer både kjøpere, selgere og fusjonerende/fisjonerende parter. På klientlisten vår finner du for eksempel:

 • selskaper
 • stiftelser
 • ideelle organisasjoner
 • styremedlemmer
 • investorer
 • privatpersoner

Vi har en effektiv samarbeidsform på tvers av våre fagavdelinger, og har også spisskompetanse innen blant annet Skatt & Avgift og Arbeidsrett. Det betyr at alle sider av din sak blir godt ivaretatt.

Trenger du bistand? Ta kontakt med våre dyktige advokater.

TEAM

Frode Heggdal Larsen

 • partner | advokat

Kåre Klausen

 • partner | advokat

Ole Tokvam

 • partner | advokat (H)

Camilla Fiskevoll

 • partner | advokat

Rune Andersen

 • partner | advokat

Alf Kåre Knudsen

 • partner | advokat

Marius A. Rød

 • partner | advokat
Artikler skrevet av