Restrukturering og Konkurs

Bing Hodneland bistår selskapsledelse, styre og eier i situasjoner der driften av virksomheten er under økonomisk press og utleiere, långivere og andre kreditorer når kontraktsparten er i en hardt presset økonomisk situasjon. Vi søker å finne løsninger som gir grunnlag for videre drift og for å ivareta verdier for eierne.

Våre advokater har betydelig erfaring med og bistår ved forhandlinger om restrukturering av virksomhet, ved gjeldsforhandlinger, vurderinger av ulike handlingsalternativer i forbindelse med fare for konkurs eller når konkurs er en realitet.

Vi legger ved behov til rette for en aktiv dialog med kreditorene med sikte på å få til en frivillig gjeldsløsning uten medvirkning fra retten.

Våre advokater har også spisskompetanse innenfor realisering av immaterielle rettigheter knyttet til restrukturering og konkurs.

TEAM

Kåre Klausen

  • partner | advokat

Ole Tokvam

  • partner | advokat (H)

Camilla Fiskevoll

  • partner | advokat

Rune Andersen

  • partner | advokat

Marius A. Rød

  • partner | advokat
Artikler skrevet av