Restaurant & Uteliv

Bransjeteamet for restaurant og uteliv bistår klienter innen serveringsbransjen med alle aspekter av deres virksomhet. Teamet har særlig kompetanse knyttet til kontraktsforhandlinger og offentlige tillatelser i forbindelse med skjenkebevilling og matservering, uteservering, egenvakthold, brannvern og avtaler som er nødvendig for å spille musikk eller å vise sportsarrangementer på serveringssteder.

I tillegg tilbyr Bing Hodneland øvrige kompetanseområder som er relevant for servering-, restaurant- og utelivsbransjen, slik som arbeidsrett (ansettelser, nedbemanning og tarifforhandlinger), fast eiendom (leieavtaler, reguleringsspørsmål og nabospørsmål), selskapsrett (stiftelse av selskap, emisjoner og aksjonæravtaler), skatt (mva.-registrering, serveringsmoms og andre skattespørsmål) og immaterialrett (lisens/franchise, varemerker og domener).

Kontaktperson

Siste artikler