Personvern & GDPR

Teamet innen personvern & GDPR bistår både privat og offentlig virksomhet med juridisk bistand innen personvern i vid forstand. Vi bistår øverste ledelse, sikkerhetsansvarlige, IT-sjefer, personvernombud og ansatte i ulik virksomhet med vår juridiske spisskompetanse knyttet til ny personopplysningslov som gjorde EUs generelle personvernforordning kalt GDPR til norsk rett. Vi bistår også med spesielle spørsmål innen personvern, f.eks. spørsmål om den avbildedes rettigheter etter åndsverkloven eller personvernvurdering etter EMK.

 

Våre advokater har betydelig erfaring med og bistår ved utarbeidelse av databehandleravtaler, personvernerklæringer, samtykketekster og dokumentasjon kalt internkontroll etter GDPR. Vi har utarbeidet sjekklister for berettiget interesse som lovlig behandlingsgrunnlag og ulike risikovurderinger den behandlingsansvarlige må dokumentere å ha utført før planlagt behandling av personopplysninger starter, bl.a. sjekkliste for personvernkonsekvensanalyse (DPIA) og sjekkliste for databehandlere (som viser at både avtalen og informasjonssikkerheten til slik leverandør er risikovurdert). Vi bistår ofte virksomhet med gjennomføring og kvalitetssikring av årlig egenkontroll som nytt personvernregelverk stiller krav om.

Siste artikler