Offentlige anskaffelser

Flere av Bing Hodnelands advokater har erfaring som in-house advokater innen privat og offentlig virksomhet hvor offentlig anskaffelser var et sentralt arbeidsområde.

Vi gir juridisk bistand til bl.a. vurdering av dokumenter som utgjør konkurransegrunnlag eller til gjennomføring av offentlige anskaffelser.

Våre advokater har spisskompetanse til å gi juridiske og strategiske råd knyttet til offentlige anskaffelser.

Vårt team innen offentlige anskaffelser har erfaring med å gi juridisk bistand innen alle typer problemstillinger og de ulike faser av en anskaffelsesprosess.

Vi bistår f.eks. med å klargjøre konkurransegrunnlag, prekvalifisering og evaluering av tilbud. Vi bistår jevnlig med forhandlinger og tvisteløsning for KOFA eller domstolene knyttet til ulike sider av anskaffelsesregelverket.

TEAM

Arne Sørsdahl

  • partner | advokat

Magnus Ødegaard

  • partner | advokat

Vetle Eckhoff

  • advokatfullmektig
Artikler skrevet av