Nærings­eiendom

Næringseiendom er bredt sammensatt av spisset kompetanse, med advokater som har lang fartstid innenfor transaksjonsvirksomhet. Teamet bistår investorer og eiendomskjøpere, samt eiendomsbesittere og utviklere med tilrettelegging for kjøp og salg av eiendomsselskaper, due diligence, strukturering og omorgansiering, og rådgir i samarbeid med team for Selskap, skatt & avgift alle skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger som oppstår ved kjøp, omdanninger og salg av næringseiendom og transaksjoner. Vi bistår også med utarbeidelse av leiekontrakter, fornyelser og bistår ved avvikling av leieforhold.

Vårt samlede transaksjonsvolum er betydelig, med om lag 50-60 transaksjoner for større bolig- og næringseiendommer årlig. Vi foretar også oppgjør av eiendomsselskap der partene ønsker dette.

Kontaktperson

Team

Siste artikler