Musikk

Bransjeteamet for musikk bistår ved kontraktsforhandlinger med kreative og kommersielle samarbeidspartnere, praktiske spørsmål ved produksjon, utgivelse og distribusjon av innspillinger, og lisensiering av rettigheter, herunder til bruk i film og TV eller på sosiale medier. Teamet tilbyr spesialtilpassede management-avtaler, platekontrakter, forlagsavtaler og sync-avtaler.

 

Advokatene på teamet er spesialisert innen opphavsrett, varemerkerett, markedsføringsrett og kontrakter, med særlig fokus på forvaltning av musikkrettigheter. Teamet har lang erfaring med å bistå artistmanagement, plateselskap og musikkforlag, er alltid oppdatert på siste nytt innen musikkrettigheter og jobber tett opp imot kollektive forvaltningsorganisasjoner i Norge og internasjonalt.

Kontaktperson

Siste artikler