Immaterialrett

Vi bistår med juridisk bistand innen immaterialrett, med særlig vekt på opphavsrett, varemerker og domenenavn. Vi utarbeider lisensavtaler, overdragelsesavtaler og andre avtaler som omfatter opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, og vi kan bistå med beskyttelse av immaterielle rettigheter i form av registrering av varemerker, design, patent og domenenavn. Vi utarbeider IPR-strategier, og følger opp ovenfor immaterialrettskrenkelser. Vi håndterer tvister for Patentstyret, Klagenemnda for industrielle rettigheter, domeneklagenemnda, WIPO og domstolene.

Vi har spisskompetanse innen domenenavntvister og utstrakt erfaring med søkemotorer og digital forvaltning av immaterielle rettigheter.

I samarbeid med vår arbeidsrettsavdeling, bistår vi med utforming ansettelsesavtaler og regulering av immaterielle rettigheter på arbeidsplassen, inkludert arbeidstakeroppfinnelser.

Siste artikler