Generasjons­skifte

Vårt team for generasjonsskifte har lang erfaring innen rådgiving om overføring av virksomhet og andre formuesgoder til neste generasjon. Teamet tilbyr rådgivning i forbindelse med tilrettelegging for og gjennomføring av et vellykket generasjonsskifte, herunder utarbeidelse av testamenter, framtidsfullmakter og transaksjonsdokumenter for overføring. Teamets advokater har omfattende kompetanse innen skatte- og selskapsrett, og bistår klienter med omstruktureringer av selskaper og grupper av selskaper med tanke på tilrettelegging for generasjonsskifte.

Kontaktperson