Forlag

Bransjeteamet for forlag bistår norske forlag og bransjeforeninger med juridisk og kommersiell rådgivning i små og store saker. Teamet arbeider daglig med spørsmål knyttet til utgivelse av skjønnlitteratur og sakprosa i tradisjonelle og digitale formater, med digitale plattformer, e-bøker og andre produkter og tjenester utviklet av og for forlag. Teamet bistår blant annet i spørsmål om rettighetsforvaltning og lisensiering av rettigheter, ytringsfrihet, personvern og ærekrenkelser, samt i forbindelse med utforming og tolkning av kommersielle kontrakter og kollektivt forhandlede avtaler (normalkontrakter) i bokbransjen.

Advokatene på teamet har spesialisering innen opphavsrett og kontraktsrett, og har dyptgående kjennskap til kultur-, medie- og forlagsbransjens juridiske og kommersielle behov. Teamet har omfattende prosedyreerfaring, og unik erfaring med alternativ tvisteløsning som voldgift og mekling. Advokatene på teamet samarbeider tett med internasjonale aktører i bransjen, og har selv praktisk erfaring fra relevante bransjeorganisasjoner.

Kontaktperson

Siste artikler