Fast Eiendom & Entreprise

Vår avdeling for Fast Eiendom & Entreprise har røtter helt tilbake til 1897, og vi har siden den gang bygget opp betydelig spesialkompetanse på dette fagfeltet. Dette er grunnen til at mange eiendomsselskaper og entreprenører velger å samarbeide med oss.

Trenger du juridisk hjelp knyttet til eierskap, drift eller utvikling av fast eiendom? Eller er du entreprenør, byggherre eller konsulent og trenger bistand til byggeprosjekter?

I alle våre oppdrag har vi som hovedmål å hjelpe deg som klient frem til den forretningsmessig beste løsningen – så raskt som mulig. De som benytter våre tjenester er blant annet:

 • næringsdrivende
 • offentlige etater
 • eiendomsselskaper
 • entreprenører
 • byggherrer
 • konsulenter
 • borettslag
 • eierseksjonssameier
 • privatpersoner

Våre eiendoms- og entrepriseadvokater har bred erfaring som dekker alle felt knyttet til eierskap, drift, eiendomsutvikling og bygg- og anleggsbransjen. Spesialområder vi ofte hjelper våre klienter med er for eksempel:

 • plan- og bygningsrett
 • eiendomsutvikling og utbyggingskontrakter
 • entreprisekontrakter fra anbud og kontraktsinngåelse til gjennomføring og sluttoppgjør
 • eiendomstransaksjoner, eiendomssyndikeringer og eiendomsinvesteringer
 • forhold knyttet til sameier, eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskaper
 • naborett
 • spørsmål om grenser og servitutter, samt urbant jordskifte og ekspropriasjon
 • tomtefeste
 • husleierett
 • utforming av eiendom, herunder seksjonering, reseksjonering og etablering av anleggseiendommer
 • eiendomsforvaltning

Vi holder også jevnlig kurs for bransjeforeninger og egne klienter innen fast eiendom og entreprise.

Vi har en effektiv samarbeidsform på tvers av våre fagavdelinger, og jobber tett med våre avdelinger for Skatt & Avgift, Selskapsrett & Transaksjoner og Arbeidsrett. Vi har også omfattende erfaring med prosessoppdrag innen disse felt. Spisskompetanse fra våre øvrige avdelinger sikrer at alle sider av din sak blir godt ivaretatt.

Trenger du raske råd og gode løsninger? Kontakt en av våre dyktige advokater.

TEAM

Per P. Hodneland

 • partner | advokat (H)

Paal I. Haugaard

 • partner | advokat

Arne Sørsdahl

 • partner | advokat

Kåre Klausen

 • partner | advokat

Ole Tokvam

 • partner | advokat (H)

Jarle Edler

 • partner | advokat

Alf Kåre Knudsen

 • partner | advokat

Marius A. Rød

 • partner | advokat

Knut Hodneland

 • partner | advokat

Erik Greipsland

 • senioradvokat

Martin Lie Hauge

 • advokat
 • i permisjon

Mads Langeland

 • advokatfullmektig

Vetle Eckhoff

 • advokatfullmektig

Sahar Parsa Pedersen

 • eiendomsforvalter
Artikler relatert til <Fast Eiendom & Entreprise>