Entreprise

Entrepriseteamet arbeider på tvers av bransjer innen bygg og anlegg – fra store nærings- og boligprosjekter til anleggsprosjekter og mindre byggesaker. Teamet har bred erfaring og bistår i alle stadier av prosjektene, inkludert anbudsprosesser, kontraktsutforming, forhandlinger, gjennomføring, endringer og sluttoppgjør, samt eventuell tvisteløsning.

Teamet bistår både byggherre, entreprenører, arkitekter og rådgivere, noe som gir oss erfaring og innsikt i en byggesak fra flere sider og gjør det enklere å finne konstruktive løsninger på de problemer som kan oppstå.

Vår kompetanse spenner fra den tradisjonelle entreprise med alminnelige utførelses- og totalentreprisekontrakter (standardkontraktene), til spesialiserte samspill- og alliansekontrakter, byggetekniske bransjenormer og krav, plan- og bygningsloven, tekniske forskrifter, bustadsoppføringslova og avhendingslova. Vi har også erfaring og kompetanse innen rådgivnings- og prosjekteringskontrakter.

Teamet er kjent for høy kvalitet, tett oppfølgning og tydelige råd tilpasset prosjektets situasjon. Vi lager ikke lange utredninger med mindre forholdene tilsier det. Dersom tvister ikke løses i minnelighet etter forhandlinger, har vi bred erfaring med å gjennomføre en ryddig håndtering av tvisteløsning for alle rettsinstanser og voldgift – enten dette er tvister knyttet til oppføring av en enebolig eller et sykehus.

Teamet holder jevnlige kurs og foredrag innenfor fagfeltet.

Kontaktpersoner

Siste artikler