Eiendoms­utvikling, plan & bygg

Vårt team på eiendomsutvikling og plan- og bygningsrett har lang erfaring med å bistå offentlige og private aktører med arealplanlegging og byggesaker, og flere av advokatene har bakgrunn fra offentlig sektor, herunder hos Oslo kommune (Plan- og bygningsetaten), Fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Teamet har i tillegg spisskompetanse innen generell forvaltningsrett, markalovgivning, søknad- og ansvarsrettssystemet samt tingsrettslige problemstillinger i plan- og byggesaksbehandlingen.

Våre advokater jobber som rådgivere i flere av de største eiendomsutviklingsområdene i Oslo og har betydelig kunnskap om planhierarkiet og plan- og byggesaksprosesser opp mot politisk ledelse og administrasjon. Teamet yter bistand i eiendomsprosjekter fra idéfase gjennom hele prosessen til klargjøring og tilrettelegging for salg/ferdigstillelse av prosjekt. Våre advokater arbeider tverrfaglig og samarbeider løpende med arkitekter og ingeniører samt har et bredt nettverk innenfor disse fagområder. Arbeidet inkluderer mulighetsstudier, opsjonsavtaler, prosjektutvikling og bistand gjennom reguleringsprosesser samt spørsmål knyttet til rekkefølgekrav, refusjon og forhandling om utbyggingsavtaler samt deling og seksjonering, herunder infrastruktur og organisering av anleggseiendommer mv.

I tillegg til løpende rådgivning holder våre advokater jevnlig foredrag om plan- og bygningsrettslige emner.

Kontaktperson

Siste artikler