Boligrett

Bransjeteamet for boligrett bistår boligutviklere, forretningsførere, boligbyggelag, selskap og privatpersoner med alle aspekter knyttet til eierskap, etablering, drift og utvikling av boligsammenslutninger som eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskap. Rådgivning innen boligrett er sammensatt, og trekker veksler på de øvrige fagfelt og bransjeteam innen fast eiendom og entreprise. Teamets erfaring med praktiske utfordringer knyttet til drift av eksisterende boligsammenslutninger utgjør en nøkkel ved etablering av nye sammenslutninger eller omorganiseringer. Typiske problemstillinger er fordeling av fellskostnader, forestående eller utførte vedlikeholdsprosjekter, utbygging i eller utenfor eksisterende bygningsmasse samt vedtektsendringer.

Teamet er sammensatt av advokater med erfaring fra lovarbeid, forretningsførsel, eiendomsutvikling og praktisk juridisk bistand knyttet til beslutningsprosesser og gjennomføring av tiltak. Advokatene i teamet er spesialisert innen borettsloven/ eierseksjonsloven, samt tilknyttede felt som husleierett, naborett, avhendingsloven/bustadsoppføringslova, deler av entrepriseretten, samt spørsmål om grenser og servitutter. Komplekse entreprisesaker løses i samarbeid med Entrepriseteamet.

Teamet følger utviklingen innen fagområdene tett, og holder løpende kursing av kolleger, klienter og kunder hos klienter.

Kontaktpersoner

Siste artikler