Arbeidsrett

Våre advokater har kompetanse og erfaring innenfor alle rettsområder som har med norsk arbeidsliv å gjøre.

Trenger du rask og god hjelp med et arbeidsrettslig spørsmål?

Vi arbeider daglig med spørsmål knyttet til:

 • oppsigelser og nedbemanninger
 • omorganisering
 • omplassering
 • suspensjon
 • avskjed
 • varslingssaker
 • pensjon og AFP
 • arbeidstid
 • ferie og feriepenger
 • overtid
 • arbeidsavtaler
 • midlertidige ansettelser
 • sykefraværsoppfølging
 • permisjoner

Vi hjelper deg med både kollektiv og individuell arbeidsrett. Blant våre klienter er blant annet:

 • offentlige etater
 • børsnoterte selskaper
 • små- og mellomstore bedrifter
 • arbeidstakere
 • arbeidsgiverforeninger
 • fagforeninger

Vi holder også jevnlig kurs og foredrag for arbeidsgivere, fagforeninger og interesse- og kompetanseorganisasjoner innenfor hele det arbeidsrettslige fagfeltet. Våre advokater  har undervist i arbeidsrett på høyskoler og universiteter, og har fungert som sensor ved masteroppgaver i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo.

Våre advokater har også prosedert arbeidsrettssaker for alle de ordinære domstoler – fra tingrett til Høyesterett. Vi har også bistått klienter ved rettstvister for Arbeidsretten.

Vi har en effektiv samarbeidsform på tvers av våre fagavdelinger, og jobber tett med våre avdelinger for Skatt & Avgift, IT & Media og Fast Eiendom & Entreprise. Spisskompetanse fra våre øvrige avdelinger sikrer at alle sider av din sak blir godt ivaretatt.

Vil du ha hjelp til å løse et arbeidsrettsspørsmål? Ta kontakt med oss.

TEAM

Artikler skrevet av