Arbeidsrett

Bing Hodneland har omfattende erfaring og kompetanse innen fagfeltet arbeidsrett og avdelingen benyttes på tvers av ulike bransjer. Våre kunder er fagforeninger, arbeidsgivere og arbeidstakers som vi bistår med alle typer arbeidsrettslige problemstillinger. Vårt arbeidsrettsteam har et særlig fokus på at samspill mellom faglig kompetanse og forståelse for bransjen vi bistår, er sentral for å kunne oppnå optimale løsninger.

Vi holder også jevnlig kurs og foredrag for arbeidsgivere, fagforeninger og interesse- og kompetanseorganisasjoner innenfor hele det arbeidsrettslige fagfeltet. Våre advokater har undervist i arbeidsrett på høyskoler og universiteter, og har fungert som sensor ved masteroppgaver i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo.

Våre advokater har i tillegg til å prosedere saker for de ordinære domstoler, også erfaring med å prosedere rettstvister for Arbeidsretten.

Kontaktperson

Siste artikler