5. august 2019

Katy Perry kopierer «Joyful noise»

En jury i Los Angeles har konkludert at Katy Perrys sang fra 2013 «Dark Horse» krenker opphavsretten til den kristne sangen «Joyful Noise» fra 2009. Hvor like er egentlig sangene, og hvor mye vern kan man forvente i en verden hvor alle låner av alle?

Flame saksøker i 2014
En domstol i Los Angeles med en ni-manns jury har dømt Katy Perry for plagiat. Den kristne rapperen Marcus Gray – a.k.a Flame – saksøkte i 2014 rettighetshaverne til Katy Perrys «Dark Horse» for krenkelse av opphavsretten til Flames sang «Joyful Noise» utgitt i 2009.

 

Monsterhit
«Dark Horse» var Perrys tredje single fra albumet «Prism» (2013). Albumet var 4 uker på topp av Billboard Hot 100 i 2014. Hun fremførte sangen under pauseshowet på Super Bowl i 2015.

 

Rappet riffet
Flame hevdet for domstolen i Los Angeles at hans sang inneholder et riff/hook bestående av 8 noter – CCCC BBB A – i en A-moll skala, og at dette ble plagiert ved at Perrys sang også hadde er slikt riff i lignende synkende mønster bestående av 8 noter – DDDD CC B E – i en B-moll skala.

 

Perry fokuserte på forskjellene
Rettighetshaverne til Perrys sang fokuserte på forskjeller i de to sangenes akkorder, melodi og tekster. Siden det ikke var til å komme fra at den nevnte riffet var relativt likt i begge sanger, argumenterte Perrys advokater med at det enkle riffet i Flames sang ikke kunne være opphavsrettslig beskyttet. Perrys advokater hevdet at den relevante delen av Flames sang “represent the kind of simple musical elements that if found to be subject to copyright would hurt music and all songwriters”. Gjennom ekspertvitne ble det hevdet at den relevante delen ikke var mer komplisert enn den tradisjonelle barnesangen “Mary Had a Little Lamb”, og at motparten forsøkte å hevde enerett til «basic building blocks of music, the alphabet of music that should be available to everyone”.

 

Aldri hørt den sangen!
Perrys advokater la frem et tilleggsargument. Hverken Perry eller noen av de andre bak “Dark Horse” hadde noen gang hørt om Flame eller hans sang “Joyful Noise”.

 

Kristen-rap er stort i USA
Dette argumentet ble relativt enkelt skutt ned. Flames advokat kunne føre bevis for distribusjon av Flames sang, inkludert millioner av visninger på YouTube og Spotify.

 

Juryen konkluderte med plagiat
Etter å ha hørt gjennom begge sangene, konkluderte juryen med at det var en påfallende likhet mellom de to sangene. Et lignende riff gjentas flere ganger i begge sanger. Spørsmålene fra juryen underveis i rettssaken hadde fokusert på noter og riff, ikke musikktekst og innspillingen. Derfor var det litt overraskende at alle seks komponistene, inkludert tekstforfatteren Sarah Hudson, rapperen Juicy J, samt de fire selskapene som var involvert i produksjon og distribusjon av «Dark Horse», ble holdt ansvarlig for opphavsrettskrenkelse eller medvirkning til det samme.

 

Døm selv
Det er laget en uoffisiell sammenligning av de to sangene.

 

Blurred lines
Saken er en del av trend mot å beskytte rettighetshavere til musikk ut fra en helhetlig vurdering av om det snyltes eller ikke. Avgjørelsen føyer seg inn i en rekke av saker i USA. Blant dem, saken mellom Marvin Gayes arvinger og Robin Thickes om sistnevntes sang «Blurred lines». Trenden har blitt kritisert av opphavsrettseksperter og musikkinteresserte. Særlig hvor det er lite vektlagt at vi ved utviklingen av et åndsverk alltid, enten direkte eller indirekte, bygger på andre. Bad artists copy, great artists steal, sa visstnok Picasso. Grensen er ikke juridisk sett akkurat der, men det ligger noe i utsagnet.

 

Kan tre like toner utgjøre et åndsverk?
En som både er opphavsrettsekspert og musikkinteressert, Olav Torvund, har gjennom eksempler fremstilt denne evige runddansen i musikken. Han har også kritisert en dansk avgjørelse som tilsynelatende ga beskyttelse for tre enkle toner.

 

Hva med norsk rett?
Åndsverkloven gir opphavsmannen til en musikk enerett til sitt verk i opprinnelig eller endret skikkelse. Om du gir ut noe som i realiteten er en annens musikk i endret skikkelse, foreligger det en opphavsrettskrenkelse (populært kalt plagiat). På den annen side, det er ikke ulovlig å la seg inspirere av andres ideer. Åndsverkloven § 6(2) slår fast at «opphavsrett er ikke til hinder for at det skapes nye og selvstendige verk gjennom å benytte eksisterende verk».

I grensedragningen mellom hva som er nytt, selvstendig verk og et plagiat, er preget av skjønn. Det finnes få norske avgjørelser. Derfor er det ikke unaturlig at man søker argumentasjon i utenlandske avgjørelser. Samtidig som en musikers skapende innsats skal beskyttes, må man ikke glemme at rommet for originalitet innen musikk ikke er ubegrenset. Musikere lærer og inspireres av andre musikere. Mye stammer fra den samme kilden.

 

Denne artikkelen er publisert på Hegnar.no.