Karriere

I Bing Hodneland fokuserer vi på faglig engasjement, samarbeid og et godt arbeidsmiljø. Dette mener vi er avgjørende for å trives på jobb og kunne tilby klientene våre førsteklasses juridiske tjenester. Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med flinke og engasjerte jurister, advokater og studenter.

ADVOKATFULLMEKTIG/ADVOKAT

ADVOKATFULLMEKTIG/ADVOKAT

Vi vil gjerne høre fra deg, enten du er nyutdannet jurist eller har noen års arbeidserfaring. Det viktigste for oss er at du er interessert i ett eller flere av våre fagområder, er opptatt av gode relasjoner og vil skape verdier for våre klienter. Det skader heller ikke om du kan vise til gode resultater, enten fra studie- eller jobbsammenheng.

 

Som advokatfullmektig eller ansatt advokat hos oss får du varierte arbeidsoppgaver, tett faglig oppfølging og mulighet til å vokse. Du vil få spesialisere deg på rettsområder hvor vi har tilgang på de mest spennende sakene. Våre advokater går jevnlig i retten, og de fleste får derfor god mulighet til å prosedere saker. I tillegg til å bistå våre klienter får du trening i å skrive artikler og holde foredrag – hvis du vil!

 

Vi har fokus både på fag og et godt sosialt miljø. Vi arrangerer blant annet interne lunsj-seminar, hvor tema er juss, bransje, teknologi eller praktiske tips om advokatrollen. Vi holder også manuduksjoner og workshops for studenter og fagseminar for klienter. Mange av oss tilbringer gjerne tid sammen etter jobb, og du blir invitert på sosiale arrangement året rundt.

 

Vi tror på at variert og sammensatt kompetanse gir de beste resultatene for våre klienter. Flere av advokatene hos oss har erfaring fra andre advokatfirma, offentlige instanser og ulike bransjer, som Kulturdepartementet, Patentstyret, TV- og filmbransjen, Datatilsynet, IT-bransjen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Plan- og bygningsetaten og Skatteetaten. På CVen til noen av oss finner du også erfaring som musiker, journalist og daglig leder hos en av Norges beste konsertscener. Og kan du spille et instrument er det stor sjanse for at du får spille på julebordet med vårt eget band – the Bings!

 

Nysgjerrig på hva vi kan tilby deg? Ta kontakt med oss, da vel!

 

Søknader om stilling som advokatfullmektig/advokat sendes til jrh@binghodneland.no.

STUDENTER

STUDENTER

Er du student, interessert i våre fagområder og ønsker å jobbe eller skrive hos oss? Da vil vi gjerne at du sender oss en søknad! Som student kan du søke på ekstrajobb i administrasjonen, praktikantopphold og skriveplass. Noen av våre ansatte i dag har faktisk benyttet seg av flere av mulighetene under studietiden. Alle alternativene gir god innsikt i hva det vil si å være en del av miljøet i Bing Hodneland.

 

Ekstrajobb i administrasjonen, for deg på 1. eller 2. studieår:
Vi har som regel 2-3 jusstudenter som jobber i administrativ stilling hos oss. Arbeidsoppgavene innebærer f.eks. å ta imot henvendelser, praktiske oppgaver knyttet til klientmøter og å hjelpe våre øvrige medarbeidere med små og store oppgaver. Som ansatt hos oss får du selvfølgelig delta på alle sosiale arrangementer og kan melde deg på faglige arrangementer hvis det passer med timeplanen din. De fleste jobber 2-4 ganger i uka, og litt ekstra hvis det passer seg sånn.

 

Søknadsfrist: Vi tar gjerne imot søknad fra deg som studerer på 1. eller 2. studieår. Søknad, inkl. CV og karakterutskrifter, sender du til student@binghodneland.no. Eller søk her.

 

Praktikantopphold, for deg på 4. eller 5. studieår: 
Vi har alltid minst én praktikant hos oss, som får et skreddersydd opphold ut fra sine interesseområder. Du vil få jobbe med varierte saker og vi prøver å få til at alle enten får være med på en større sak, være med i retten og/eller klientmøter. I tillegg blir du invitert på faglige og sosiale arrangementer. Du får også to faddere som følger deg opp og gir deg tilbakemelding etter at praktikantoppholdet er ferdig. Praktikantopphold hos oss varer vanligvis i 4 uker.

 

Søknadsfrist: Vi tar gjerne imot søknad fra deg som studerer på 3. studieår. Søknad, inkl. CV og karakterutskrifter, sender du til student@binghodneland.no. Eller søk her.

 

Skriveplass, for deg som skal skrive masteroppgave: 
Hvert semester tilbyr vi skriveplass til minst én student som skriver masteroppgave innenfor ett av våre fagområder. Skriveplass hos oss inkluderer kontorplass, gratis lunsj i kantinen, deltakelse på våre faglige og sosiale aktiviteter, faglig veiledning (i tillegg til veiledning fra fakultet) og mulighet for praktikantopphold hvis du ønsker det. I tillegg får du din egen Mac eller bærbar PC, slik at du også kan jobbe hjemmefra.

 

Søknadsfrist: 15. april for høstsemesteret og 1. oktober for vårsemesteret. Søknad, inkl. CV og karakterutskrifter, sender du til student@binghodneland.no. Eller søk her.

INFORMASJON OM VÅRE MANDUKSJONER OG WORKSHOPS

Hvert semester arrangerer vi manuduksjoner i ulike valgfag. Våre advokater foreleser i fag vi har spesialkompetanse i, og illustrerer gjerne de juridiske problemstillingene med praktiske eksempler fra saker vi selv har jobbet med. Slik får du god repetisjon, og kanskje noen nye perspektiver, før eksamen.

 

Vi holder også workshop for studenter som skal skrive masteroppgave, hvor tema er valg av emne, hvordan finne aktuelle problemstillinger og hvordan masteroppgaven kan påvirke videre karriere. Flere av våre advokater veileder og sensurerer masteroppgaver, og workshopene bygger på deres erfaringer. Dette er en unik mulighet for deg som ønsker inspirasjon og praktiske råd før du tar viktige valg for din masteroppgave.

 

Manuduksjoner og workshops finner sted i våre lokaler på Fridtjof Nansens plass 4, rett ved Rådhuset i Oslo, og avsluttes ofte med servering av mat og drikke.

KONTAKTPERSONER

 

Camilla Fiskevoll

Benedicte Langford

Julie Rye-Holmboe