Kan personopplysninger behandles videre for andre formål enn de ble samlet inn og behandlet for?

Bing Hodnelands advokatfullmektig Hermon Melles har skrevet ny artikkel i Lov og rett om GDPR artikkel 89.

IT & Media

Hermons artikkel har tittelen GDPR og retten til å viderebehandle personopplysninger for arkiv-, forsknings- og statistikkformål. Melles behandler rekkevidden av EUs generelle personvernforordning («GDPR») artikkel 89. Han kommenterer særlig rekkevidden av viderebehandling for formål knyttet til historisk eller vitenskapelig forskning.

 

Artikkelen er publisert i Lov og Rett, 04/2020, og den er også tilgjengelig via idunn.no (tilgang mot betaling).

 

Artikkelen finner du her.