18. oktober 2019

Hyggelig besøk hos Nettverk etter soning

Nettverk etter soning er ett av Røde Kors’ spennende prosjekter. Røde Kors er Bing Hodnelands gode samarbeidspartner, og vi hadde nylig gleden av å besøke Nettverk etter soning i deres hovedkvarter.

Nettverk etter soning (NES) er et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv. Prosjektet gir de som har falt utenfor samfunnet en mulighet til å finne veien tilbake.

Bing Hodneland fikk nylig besøke NES i deres kontorer. I kaféen Tandem fikk vi servert velsmakende og hjemmelaget lapskaus. Her får man få kjøpt middag på torsdager, og på dagtid er det kafé hvor både Røverkaffe (Indre Østfold fengsel) og Straffekaffe (Bjørgvin fengsel) står på menyen. I kaféen avholdes ulike arrangementer og musikkopptredener, og i samme lokaler holder også sykkelverkstedet Red Bike til. Både på kjøkkenet, bak kassen og i verkstedet jobber en god blanding frivillige og deltakere, og både service og mat er i toppklasse.

De nyoppussede lokalene til NES inkluderer et eget senter for Grønland voksenopplæring, et NAV-kontor og et radiostudio for radiostasjonen Røverradio.

Et særlig viktig arbeid NES har tatt ansvar for, er å hjelpe deltakerne i prosjektet med å få oversikt over og håndtere gjeld de har opparbeidet seg før og under soningen. Særlig for personer som har vært lenge utenfor samfunnet, er det mange hindre som gjør det vanskelig å ordne opp i egen økonomi, som for eksempel den økende digitaliseringen av saksarbeid. NES gir deltakerne hjelp med å finne arbeid, og er i seg selv en arena for arbeidstrening. Deltakerne kan også delta på forskjellige aktiviteter i fritiden, for å bygge opp et nytt sosialt nettverk. NES tilbyr alt fra fotballag, klatring, turer i marka og seilturer. Flere aktiviteter er rettet mot deltakernes familier, som for eksempel juleverksted for barn og sommerfest.

Og hvis du har en sykkel som trenger reparasjon eller du har lyst til på en kopp kaffe og en bolle, ta deg en tur innom Tandem kafé!