8. mars 2021

Hva deler du med Clubhouse?

Clubhouse har gjort sitt inntog i Norge, og alle ønsker seg en invitasjon. Appen krever at du oppgir fullt navn og andre personopplysninger. Det er usikkert om Clubhouse tar personvern alvorlig nok.

Hva er Clubhouse?
Clubhouse har hatt eksplosiv vekst siden den ble lansert i april 2020. Clubhouse er en app for Apple-brukere som er gratis, og den gir brukerne mulighet til å lytte til og delta i samtaler mellom kunnskapsrike folk i alle mulige bransjer.

Clubhouse har blitt beskrevet som en podcast du kan delta i, og som forsvinner det øyeblikket podcasten er avsluttet. Flere aktører har tatt til orde for at Clubhouse kanskje opererer i strid med EUs generelle lov om personvern kalt GDPR.

 

Clubhouse deler lydsamtaler mellom brukerne
Clubhouse er omtalt som det neste store sosiale mediet. Clubhouse lar brukeren ta del i samtaler som foregår i appen, i såkalte rom. I motsetning til de fleste andre sosiale medier er Clubhouse basert på kun audio (lyd).

Samtaler kan være åpne for alle, slik at du kan delta i samtalen dersom du er interessert. Eller det kan være en samtale mellom to profilerte mennesker som andre brukere kan lytte til.

Clubhouses popularitet tok virkelig av i begynnelsen av 2021. Elon Musk, gründeren av Tesla, inviterte til et rom der han ble intervjuet. Det ble så populært at Clubhouses tidligere begrensninger på hvor mange som kunne delta i et rom, ble sprengt. Appens popularitet har fortsatt å vokse eksplosivt etterpå.

 

Kostnaden for medlemskap
Uten invitasjon kan du laste ned appen, og du kan da reservere et brukernavn. For å få tilgang til lydsamtaler i Clubhouse må du bli medlem. Det skjer gjennom at en som allerede er medlem, inviterer deg.

Etter invitasjonen må du registrere deg som bruker av Clubhouse med mobilnummer og fullt navn. Når du registrerer deg, oppfordres du til å gi appen tilgang til kontaktene på din iPhone.

Det ser ut til at Clubhouse lager profiler på de du har i kontaktlisten din. Hvert nummer og navn lagres av Clubhouse, som oppfordrer deg til å sende en invitasjon videre, f.eks. til din venninne Anne som har 100 venner på Clubhouse allerede. Clubhouse vet hvem du er venn med, og hvor mange som allerede er med.

Clubhouse lagrer personopplysninger om mennesker som ikke har bedt om å bli medlem. Det er holdepunkter for at dette er behandling av personopplysninger uten rettslig grunnlag, ettersom den enkelte ikke har gitt sitt samtykke til at deres personopplysninger behandles.

Hvis ikke Clubhouse har et annet grunnlag for å behandle personopplysninger, kan Clubhouse være på kanten med det europeiske personvernregelverket – og GDPR gjelder også for leverandører i USA som behandler persondata om borgere i EU- eller EØS-land. Faktisk har det tyske forbrukerrådet allerede klaget inn Clubhouse for brudd på GDPR.

 

Uklar informasjon om personvern
Clubhouse har en Privacy Policy der de informerer om hvordan de håndterer personopplysninger. Det er ikke nytt at leverandører med et globalt marked bruker standardvilkår som trolig ikke oppfyller minimumskrav i norsk rett og GDPR.

Deler av Clubhouses dokumentasjon oppfyller trolig ikke informasjonskravene som følger av GDPR. Det er ikke mulig å få innsyn i hvilke cookies tjenesten bruker, eller hvordan de konkret behandler personopplysninger. Dessuten lagrer antakelig Clubhouse personopplysninger om personer som ikke bruker appen.

Noen mener at deres Privacy Policy er såpass ubalansert i favør av Clubhouse at den kan bryte med markedsføringslovens bestemmelse om urimelige vilkår.

 

Umiddelbart og flyktig, men samtalene lagres
Selv om Clubhouse fremstår flyktig, er det ikke alltid tilfellet. Premisset for Clubhouse er at du må være der mens det skjer, hvis ikke går du glipp av fengende samtaler. Men hva hvis Clubhouse likevel lagrer samtalene som foregår etter samtalene er avsluttet?

I deres Privacy Policy oppgir Clubhouse at de lagrer lyd fra et rom midlertidig for å sikre at de har grunnlag for å vurdere eventuelle klager på brudd av appens brukervilkår.

Det Clubhouse ikke sier noe om er hvem som hører på samtalene som lagres, og om det kun gjelder relevante deler for klagen eller hele samtalen. Dette er kanskje spesielt problematisk om man velger å ha et lukket rom med bestemte deltakere og vil diskutere noe som ikke egner seg for videre deling.

 

Hva vet Clubhouse om deg?
Appen lagrer en oversikt over din bruk, hvem du interagerer med og hvor lenge du bruker den. Det er ikke uvanlig at selskaper samler data på denne måten, selv om det ikke er personvernvennlig eller anbefalt praksis.

Selskapet bak appen, Alpha Exploration Co., sammenstiller opplysninger om hvordan du bruker tjenesten, og kan kombinere dette med informasjon om deg som bruker. Gjennom cookies og andre analyseverktøy har Clubhouse oversikt over hvordan du bruker appen. Dette bruker de til å tilpasse tjenesten til de enkelte brukerne, men også til å sammenstille informasjon.

Sammenstilt informasjon bruker Alpha Exploration Co. til å analysere tjenestens effektivitet, for å forbedre tjenesten og lignende. Clubhouse forbeholder seg retten til å dele personopplysninger med sine partnere og potensielle partnere.

Informasjon om hvem som bruker Clubhouse og hvordan, kan ha stor markedsverdi. Dersom man vet at brukere i gruppen kvinner mellom 30 og 40 år i mediebransjen er spesielt ivrige brukere av Clubhouse, kan man bedre rette markedsføring spesielt mot den gruppen. Jo mer man vet om brukerne, desto mer verdifullt er det.

 

Bruke Clubhouse på jobb
Hvis et selskap ønsker at dets ansatte skal bruke en app som dette, må de gjøre pålagte risikovurderinger etter GDPR av behandlingssikkerhet, avtalevilkår og overføring til tredjeland før tjenesten tas i bruk. Av og til blir konklusjonen at risikoen for å bryte krav i GDPR ved bruk av en app er for høy, og da bør virksomheten ikke pålegge sine ansatte å bruke en slip app eller tjeneste.

Ønsker et selskap at deres ansatte skal bruke Clubhouse, bør det ikke skje uten en grundig gjennomgang på forhånd, og en slik gjennomgang kan ende med en konklusjon om at ansatte ikke skal bruke en slik app i jobben.

 

Bruke Clubhouse som privatperson
Som privatperson står du selvfølgelig fritt til å velge om du laster ned og bruker appen.

Du har flere krav når en app samler og behandler personopplysninger om deg. Leverandøren skal oppfylle dine rettigheter som den registrerte etter GDPR.

En av rettighetene dine er at du kan kreve at et selskap som behandler dine personopplysninger, sletter dem. Det er ikke helt enkelt å slette kontoen sin i Clubhouse. Du kan ikke gjøre det direkte i appen. Du må sende en e-post til support og vente på at henvendelsen din blir behandlet.

Det er heller ikke lett å få oversikt over hvem Clubhouse deler dine personopplysninger med. Nettsiden deres har en Privacy Policy som ikke gir detaljer om hvilke selskaper de eventuelt overfører personopplysninger til. Det er heller ikke mulig å finne ut av hvilke cookies de bruker.

Clubhouse er lite transparent om personvern. I dag vet vi ikke nøyaktig hvordan Clubhouse behandler brukernes personopplysninger. Før du begynner å bruke Clubhouse bør du sette deg inn i hva det innebærer for ditt personvern, og om konsekvensene for personvern er verdt den mulige risikoen.