9. mars 2020

Forbrukerrådet klager inn gentestingsselskap etter vurdering fra Bing Hodneland

Forbrukerrådet klaget torsdag 5. mars 2020 inn gentestingsselskapet MyHeritage til Forbrukertilsynet og Datatilsynet for brudd på markedsføringsloven og GDPR. På bakgrunn av klagen åpnet Datatilsynet sak mot selskapet 14. mai.

I en pressemelding fra rådet fremgår det at flere enn 25 millioner mennesker har gentestet seg, og at Myheritage er blant de største aktørene i markedet. I Norge har 320 000 personer tatt en gentest.

Forbrukerrådets klager ble sendt inn på bakgrunn av et juridisk notat utarbeidet av advokat Vegar Waage og advokat/partner Magnus Ødegaard i Bing Hodneland. Bing Hodnelands notatet ble vedlagt begge klagene, og notatet ligger tilgjengelig fra Forbrukerrådets nettside. I notatet konkluderte Bing Hodneland med at MyHeritages brukervilkår var i strid med innholds- og informasjonskrav i markedsføringsloven og personopplysningsloven, jf. GDPR.

Klagene fra Forbrukerrådet har blant annet blitt omtalt på Dagsrevyen, E24 og NRK.no, og Datatilsynet annonserte 14. mai at de har åpnet sak mot MyHeritage på bakgrunn av klagen.