17. februar 2022

Fem nye år med Røde kors.

Vi forlenger samarbeidet med Norge Røde Kors og mer enn dobler verdien på bidraget.

 

 

Bing Hodneland har de fem siste årene bidratt med pro bono advokattjenester og kompetanse til Røde Kors til en verdi av 0,5 mill.  Dette har vært formalisert i en barteravtale. Vi har nå forlenget samarbeidet med Norges Røde Kors frem til 2026, og verdien av avtalen er mer enn doblet.

Total verdi av avtalen vil være NOK 5.750.000,-.

Som sagt av Røde Kors: «Noen partnerskap er ment for hverandre. Vi har behov for juridiske tjenester og kompetanse, og de stiller opp med alt de har. Partnerskapet Røde Kors har med Bing Hodneland har vokst i omfang og har nå mer enn doblet seg i verdi. Vi har akkurat signert en ny 5 års avtale, og vi får tilgang til topp ekspertise ved behov.»

 

Om Røde Kors

Røde Kors hjelper mennesker i Norge og internasjonalt. Deres frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp. Røde Kors jobber blant annet med å avdekke og hindre nød, gi rask respons og lindre når kriser oppstår, og bidrar til å styrke lokalsamfunnet. Røde Kors har lokalforeninger over hele landet, og er en verdensomspennende bevegelse med et stort nettverk av frivillige hjelpere.

www.rodekors.no