Tvisteløsning

I Bing Hodneland bruker vi vår spesialkompetanse for å få til et best mulig resultat for våre klienter etter at en tvist har oppstått. På ethvert tidspunkt i en sak der det er oppstått en tvist, søker vi å finne den best mulige veien til målet – enten ved forhandlinger eller via domstolsbehandling.

Vi bistår med tvisteløsning innen alle fagfelt, og for alle rettsinstanser og andre tvisteløsningsorganer.

Kontaktpersoner

Jarle EdlerOle TokvamSøren Olsen

Medarbeidere

Paal I.
Haugaard

partner | advokat

John Steffen
Gulbrandsen

partner | advokat (H)

Søren
Olsen

partner | advokat

Jon
Wessel-Aas

partner | advokat (H)

Arne
Sørsdahl

partner | advokat

Mathias
Lilleengen

partner | advokat

Ole
Tokvam

partner | advokat (H)

Jarle
Edler

partner | advokat

Stine Helén
Pettersen

partner | advokat

Eirik
Gåskjønli

senioradvokat