Skatt & avgift

Våre skatte- og avgiftseksperter har lang erfaring i å optimalisere skatte- og avgiftsbelastningen samt å redusere risikoeksponeringen. Bing Hodneland gir råd og bistand til selskaper, investorer, personlig næringsdrivende og privatpersoner innen nasjonal og internasjonal skatte- og avgiftsrett. Foruten rådgivning, bistår vi i forbindelse med bokettersyn, i klagesaker og ved domstolsbehandling. Vi yter også bistand på tvers av landegrenser.

Vår kjernekompetanse omfatter blant annet:

 • Bedrifts- og selskapsbeskatning
 • Personbeskatning
 • Merverdiavgift
 • Toll- og særavgifter
 • Generasjonsskifte
 • Eiendomsskatt
 • Valg av selskapsform og transaksjonsmodell
 • Fusjoner, fisjoner og omdanning av virksomhet og selskapsform
 • Omstrukturering og reorganisering
 • Konserninterne transaksjoner
 • Internasjonale forhold

Medarbeidere

Søren
Olsen

partner | advokat

Frode Heggdal
Larsen

partner | advokat

Rune
Andersen

partner | advokat

Camilla
Fiskevoll

partner | advokat

Hanne
Reese Holm

advokat