Selskapsrett & transaksjoner

Bing Hodneland bistår innenfor alle områder av selskapsretten. Vi bistår i aksjonærkonflikter, generalforsamlinger og med utarbeidelse avtaler og protokoller. Våre advokater har bred transaksjonserfaring og opptrer på vegne av kjøpere, selgere, fusjonerende parter og investorer. Vårt team samarbeider tett med de øvrige advokatene i firmaet, for å ivareta alle sider av en sak. Bing Hodneland bistår ved transaksjoner på tvers av landegrenser.

Våre advokater anbefales jevnlig av internasjonale rankingfirmaer.

Vi bistår blant annet med:

 • Selskapsrett «fra a til å» – alle faser i et selskaps liv fra opprettelse til avvikling; AS, ANS, DA, KS, stiftelser, samvirkeforetak osv.
 • Aksjetransaksjoner og virksomhetsoverdragelser
 • Due diligence
 • Valg av selskapsform og transaksjonsmodell
 • Aksjonæravtaler
 • Aksjonærkonflikter
 • Avtaler mellom selskap og aksjonær
 • Kapitalendringer
 • Fusjon/fisjon
 • Kjøp og salg av eiendomsselskaper
 • Opsjonsordninger
 • Joint venture-avtaler
 • Omstrukturering og reorganisering
 • Internasjonale forhold

Medarbeidere

Frode Heggdal
Larsen

partner | advokat

Ole
Tokvam

partner | advokat (H)

Jarle
Edler

partner | advokat

Rune
Andersen

partner | advokat

Camilla
Fiskevoll

partner | advokat

Marius A.
Rød

partner | advokat

Knut
Hodneland

partner | advokat

Hanne
Reese Holm

advokat