IT & Media

Vår tverrfaglige faggruppe tilbyr strategisk og juridisk rådgivning, og prosedyre for domstolene. Vi kjenner bransjen, og flere av våre advokater har arbeidet i ledende IT- og mediebedrifter. Våre advokater har bred prosedyreerfaring.

Våre advokater er topprangerte innenfor de relevante fagområdene.

Vi bistår film-, TV- og musikkprodusenter, forlag, avis- og mediehus, journalister, musikere, fotografer, kunstnere og organisasjoner.

Videre bistår vi flere børsnoterte selskap innenfor IT og telekom, samt konsulentselskap og produsenter og leverandører av hjemmesider, dataprogrammer, databaser eller IKT-tjenester generelt.

Vår kompetanse retter seg hovedsakelig inn mot aktører i  TMT-sektoren (Technology, Media, Telecom), der fagområdene medierett og IKT-rett er i hovedfokus. I tillegg kommer immaterialrett, ofte forkortet til IPR, som også gjør seg gjeldende i den bredere kultursektoren.

Medierett

 1. Markedsføring
 2. Ytringsfrihet
 3. Presserett og presseetiske regler
 4. Redaktøransvar
 5. Ærekrenkelser
 6. Krenkelser av personvern og opphavsrett
 7. Ansvar og krenkelser i sosiale medier
 8. Film- og kringkastingsrett
 9. Medieeierskap
 10. Grensene for lovlig reklame og produktplassering
 11. Alle former for kontraktsbistand for mediebransjen, bl.a. utarbeidelse, forhandling og tvisteløsning
  • Produksjon av programmer og serier for TV
  • Filmproduksjonsavtaler
  • Lisensavtaler
  • Produksjonsavtaler
  • Distribusjonsavtaler
  • Tvisteløsning og andre former for innkreving av vederlag

IKT-rett

 1. Elektronisk kommunikasjon (telekom)
 2. Personvern og håndtering av personopplysninger i inn- og utland
 3. Konkurranserett og EU-/EØS-rett
 4. Anskaffelsesregelverket
  bl.a. bistand knyttet til utarbeidelse av konkurransegrunnlag for oppdragsgivere og alle former for bistand for tilbydere i offentlige anskaffelser
 5. E-handel
 6. Angrerett
 7. Kryptering og e-signaturer
 8. Strategisk rådgivning og risikovurderinger
  herunder bistand knyttet til retningslinjer og rutiner for bedrifter og børsnoterte selskap (Risk Management)
 9. Alle former for kontraktsbistand innen IKT-rett, bl.a. utarbeidelse, forhandling og tvisteløsning
  • Kjøp av varer og/eller tjenester
  • Vedlikehold, support og service
  • Konsulentbistand
  • Drift og overvåkning
  • IT-housing i datasentre
  • Utvikling og tilpasning av dataprogrammer og andre IT-baserte løsninger
  • Bruk og lisensiering av Åpen kildekode (Open Source)
  • Deponeringsavtale (Escrow, kildekodedeponi)
  • Sluttbrukeravtale for tilgang til produkter og tjenester på Internett eller andre onlinebaserte applikasjoner (app)
  • Databehandleravtale
  • Avtaler med innleide, ansatte, underleverandører, produsenter og andre samarbeidspartnere
  • Tvisteløsning og andre former for innkreving av vederlag

Immaterialrett

 1. Opphavsrettslige spørsmål knyttet til alle former for åndsverk
  f.eks. fotografier, kunst, bøker, musikk, film, dataprogrammer og innhold på Internett
 2. Beskyttelse og utnyttelse
  herunder rettighetshåndhevelse og -håndtering, av ny teknologi, f.eks. av databaser og skytjenester
 3. Beskyttelse av design, patent, domenenavn, varemerker og foretaksnavn
 4. Rettslig forfølgning av produktetterligninger, piratkopiering og ulovlig parallellimporterte varer
 5. Utvikle og beskytte selskapers merkevare, rettigheter og knowhow
 6. Alle former for kontraktsbistand innenfor immaterialrett, bl.a. utarbeidelse, forhandling og tvisteløsning
 7. Lisensavtaler
 8. Produksjonsavtaler
 9. Distribusjonsavtaler
 10. Eksklusivitetsavtaler
 11. Konfidensialitet og taushetsplikt (Non-Disclosure Agreement)
 12. Overdragelse av ikke-eksklusive rettigheter til kunder, sluttbrukere, samarbeidspartnere eller andre tredjeparter
 13. Forretningsideer, konsepter, knowhow, bedriftshemmeligheter
 14. Tvisteløsning og andre former for innkreving av vederlag

Medarbeidere

John Steffen
Gulbrandsen

partner | advokat (H)

Jon
Wessel-Aas

partner | advokat (H)

Mathias
Lilleengen

partner | advokat

Ole
Tokvam

partner | advokat (H)

Magnus
Ødegaard

partner | advokat

Marius A.
Rød

partner | advokat

Stine Helén
Pettersen

partner | advokat

Benedicte
Langford

senioradvokat

Sunniva
Lange

advokatfullmektig, perm.

Limita
Lunde

advokatfullmektig

Veslemøy
Aga

advokatfullmektig

Vegar
Waage

advokatfullmektig