IT & Media

Flere av våre advokater har tidligere arbeidet i noen av de ledende virksomhetene i IT- og mediebransjen. Vi kjenner derfor de aktuelle bransjene godt, og har god kjennskap til både de juridiske og de kommersielle behovene til bransjenes aktører. Våre klienter skal få både raske og gode svar når det haster, og grundige utredninger av større problemstillinger når det behøves. Våre advokater har dessuten solid prosedyreerfaring, og har ført mange av de sentrale rettssakene innen de aktuelle fagfeltene i Høyesterett.

Vi dekker alle de sentrale rettsområdene som er relevante for IT- og mediebransjen: Opphavsrett, varemerkerett, markedsrett, ytringsfrihet, personvern, medierett, ehandels- og ekomrett samt reglene om offentlige anskaffelser.

Våre klienter omfatter norske og internasjonale film-, TV- og musikkprodusenter, forlag, kringkastere, aviser, mediehus, leverandører av IKT-tjenester samt diverse bransjeorganisasjoner innenfor disse sektorene.

Medarbeidere

John Steffen
Gulbrandsen

partner | advokat (H)

Jon
Wessel-Aas

partner | advokat (H)

Mathias
Lilleengen

partner | advokat

Ole
Tokvam

partner | advokat (H)

Magnus
Ødegaard

partner | advokat

Christian
With

partner | advokat

Marius A.
Rød

partner | advokat

Stine Helén
Pettersen

partner | advokat

Benedicte
Langford

senioradvokat

Vegar
Waage

advokat

Sunniva
Lange

advokatfullmektig

Limita
Lunde

advokatfullmektig

Veslemøy
Aga

advokatfullmektig

Ida Maria
Rudjord

advokatfullmektig

Grete Eline
Brunsvig

advokatfullmektig