Fast eiendom & entreprise

Vi yter juridisk bistand innenfor alle sider ved eierskap, drift og utvikling av fast eiendom til næringsdrivende, offentlige etater, borettslag, eierseksjonssameier og privatpersoner, er en del av vår kjernevirksomhet.

Innen entreprise bistår vi entreprenører, byggherrer og konsulenter i alle prosjektets faser, herunder i forbindelse med kontraktsinngåelse, gjennomføringsfasen og sluttoppgjør.

Vår spesialkompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold og entreprise gjør oss til det foretrukne valg for en rekke eiendomsselskaper og entreprenører.

Entreprise

Våre entrepriseadvokater har bred erfaring innen entrepriserett og bygg- og anleggsbransjen, herunder som konsernadvokater hos større entreprenørbedrifter. Vi har høy kompetanse på næringskontraktene utarbeidet i regi av Norsk Standard og på forbrukerlovgivningen.Store deler av de oppdragene vi har relaterer seg til prosjekter regulert av juridiske standardkontrakter (NS) utarbeidet av Norsk Standard. Våre advokater holder jevnlig kurs for kursarrangører, bransjeforeninger og egne klienter innen standardene.

Vi har løpende prosessoppdrag relatert til entrepriserett for våre klienter. Vi søker på et tidligst mulig tidspunkt å hjelpe våre klienter frem til forretningsmessig gode løsninger.

Kontakt: Arne SørsdahlJarle Edler

Eiendomstransaksjoner og -investeringer

I forbindelse med eiendomstransaksjoner bistår vi ved kjøp og salg av både eiendom, næringseiendom og eiendomsselskaper. Vår bistand omfatter tilretteleggelse, due diligence-prosesser, forhandlinger og kontraktsinngåelse.Vi bistår også ved syndikering av eiendomsinvesteringer og andre endringer av eierskapsstrukturer.

Kontakt: Alf Kåre KnudsenOle TokvamPer P. Hodneland

Eiendomsutvikling og utbyggingskontrakter

Vi har omfattende erfaring med de utallige juridiske og praktiske problemstillinger som knytter seg til eiendomsutvikling og utbyggingskontrakter, fra erverv og regulering av tomt, til ferdigstillelse og salg av de enkelte prosjekt.

Kontakt: Marius A. RødAlf Kåre KnudsenPer P. Hodneland

Fast eiendoms rettsforhold

Kjernen i mange av de problemstillinger og konflikter som våre klienter ber oss om å løse, utgjøres av de juridiske spesialområdene som samlet omtales som fast eiendoms rettsforhold. Servitutter og bruksretter, gjennomføring av deling eller grensejustering av eiendommer, regulering av næringseiendommer, håndtering av tinglysing og pantsettelser, ekspropriasjon, gjennomføring av skjønn og avklaring av forhold i tilknytning til tomtefeste, er bare noen av de feltene vi daglig håndterer.

Kontakt: Paal I. HaugaardJarle Edler

Plan- og bygningsrett

I kjernen av avdelingens kompetanseområde ligger forhold knyttet til regulering og byggesaker. Feltet er nært tilknyttet blant annet eiendomsutvikling. Bing Hodneland har en særlig kompetanse på dette området, og deltar på flere fronter i den videre utviklingen av fagfeltet.

Kontakt: Per P. HodnelandMarius A. Rød

Sameier, eierseksjonssameier, borettslag og boligaksjeselskaper

Når to eller flere eier eller disponerer en eiendom i fellesskap kan det oppstå utfordringer og uenighet om alt fra fordeling av kostnader til omfanget av den enkeltes rettigheter. Vi yter bistand til en rekke klienter innenfor dette området, ved langsiktig forvaltning og forretningsførsel, samt i enkeltsaker.

Kontakt: Paal I. HaugaardPer P. Hodneland

Leieforhold

Vi bistår klienter og faste oppdragsgivere med håndtering av alle juridiske forhold knyttet til leie, herunder utleie og fremleie av bolig- og næringslokaler. I tillegg yter vi fullservice-forvaltning av utleieporteføljer.

Kontakt: Paal I. HaugaardPer P. HodnelandOle Tokvam

Kontaktpersoner

Per P. HodnelandMarius A. Rød

Medarbeidere

Per P.
Hodneland

partner | advokat (H)

Paal I.
Haugaard

partner | advokat

Arne
Sørsdahl

partner | advokat

Ole
Tokvam

partner | advokat (H)

Jarle
Edler

partner | advokat

Alf Kåre
Knudsen

partner | advokat

Marius A.
Rød

partner | advokat

Knut
Hodneland

partner | advokat

Eirik
Gåskjønli

senioradvokat

Julia Onsager
Steen

advokat, i permisjon

Marianne
Frisvold Furuseth

advokatfullmektig

Henrik
Wergeland Waale

advokatfullmektig

Vegar
Waage

advokatfullmektig

Hannah Bennin
Brataas

advokatfullmektig