14. november 2019

Den norske internettbransjens festdag

Advokat Magnus Ødegaard fra Bing Hodneland er konferansier på Nasjonalt internettforum 2019 den 20. november.

Internett, sosiale medier og apper påvirker oss på jobb og privat. Tillit til slike informasjonssamfunnstjenester er avgjørende for at demokratiet skal fungere. Hva skjer når tillit brytes f.eks. ved at personopplysninger blir solgt og passord kommer på avveie?

Onsdag 20. november avholder NORID Nasjonalt ineternettforum 2019, der disse spørsmålene vil bli forsøkt besvart av ledende eksperter fra flere bransjer. Det vil bli satt søkelys på nettets muligheter, fallgruver og dilemmaer ut fra blant annet juridiske perspektiver.

Advokat Magnus Ødegaard fra Bing Hodneland guider publikum gjennom arrangementet.