Curriculum Vitae

print

Mathilde Strand Wilhelmsen er tilknyttet faggruppen IT og Media.

Mathilde har spesialisering innenfor opphavsrett og internasjonale menneskerettigheter, og skrev masteravhandling om pressens ansvar for ærekrenkende ytringer. Hun arbeider særlig innenfor rettsområdene ytringsfrihet, medierett, markedsføringsrett, opphavsrett og varemerkerett. Hun bistår også innenfor arbeidsrettslige spørsmål.

Arbeidsområder

Immaterialrett  
Opphavsrett, varemerkerett, markedsføringsrett, presse-/medierett  
Arbeidsrett  
Bistår arbeidsgivere, arbeidstakere og fagforeninger  

 

Arbeidserfaring

2016-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokat,  IT & Media-avdelingen 
2014-2016  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig,  IT & Media-avdelingen 
2014  
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Studentpraktikant  
2013  
Bing Hodneland advokatselskap DA Studentpraktikant 
2012  
Advokatfirmaet Selmer DA Studentpraktikant  
2012  
Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma DA Studentpraktikant  
2010-2013  
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Arbeidsgruppeleder for første studieår 

Utdanning

2014  
Universitetet i Bergen Master i rettsvitenskap. 
2014  
Universitetet i Oslo Spesialisering i opphavsrett  
2014  
University of Cape Spesialisering i internasjonale menneskerettigheter