31. oktober 2022

Charlotte Hafstad Widerberg er oppnevnt av regjeringen som medlem i screeningutvalget som skal utrede behovet for økt kontroll med utenlandske investeringer som kan true nasjonal sikkerhet.

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede om det er behov for økt kontroll av investeringer og annen økonomisk aktivitet i næringslivet av hensyn til nasjonal sikkerhet.

(Charlotte Hafstad Widerberg er oppnevnt av regjeringen som medlem i screeningutvalget. Foto: Bing Hodneland)

Fredag 28. oktober ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede behovet for regelverk eller en ordning for å screene økonomisk aktivitet mot virksomheter som ikke er underlagt sikkerhetsloven. Utvalget består av ni medlemmer med bred kompetanse og relevant erfaring fra juridiske problemstillinger, investeringsprosesser i næringslivet og sikkerhetsfaglige spørsmål.

Partene i arbeidslivet er representert i utvalget. I Norge har en screeningmekanisme vært under utvikling siden den nye sikkerhetsloven trådte i kraft i 2019.