Kategori: Skatt & Avgift

Skatt & Avgift

Hva er status på koronamomsen?

Når pandemien brøt ut ble det innført særlige unntaksregler for momsen. Hvilke gjelder fortsatt?

Skatt & Avgift

Utløsning av brysomme aksjonærer

Aksjeselskaper med få aksjonærer er sårbare for konflikter mellom aksjonærene. Et anstrengt samarbeidsklima kan ha…

Skatt & Avgift

Statsbudsjettet for 2021

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2021. Bing Hodneland advokatselskap omtaler her…

Skatt & Avgift

Skattedirektoratet avklarer

Skattedirektoratet har nylig gitt viktige avklaringer om anvendelsen av den lovfestede omgåelsesnormen i skatteretten.

Fast Eiendom & Entreprise

Praktisk MVA ved sluttoppgjør i entreprise

Mye kan skje i løpet av et byggeprosjekt. Når det kommer til sluttoppgjøret, er det…

Skatt & Avgift

MVA og omtvistede krav

Entreprenører har i dag plikt til å innbetale moms selv om byggherren nekter å betale…

Skatt & Avgift

MVA og husleie – viktige korona-avklaringer

Finansdepartementet kom i påsken med avklaringer vedrørende merverdiavgift, korona og husleie. I vårt tidligere nyhetsbrev…

Skatt & Avgift

Utbytteskatt og korona

Kan et allerede vedtatt utbytte reverseres med skattemessig virkning som følge av koronapandemien?

Arbeidsrett

Koronaloven – Stortingets krisefullmakt

Denne artikkelen er oppdatert 27. mars 2020 – Loven er nå vedtatt

Skatt & Avgift

Merverdiavgift, husleie og korona

Koronautbruddet reiser en rekke merverdiavgiftsrettslige spørsmål for aktørene innen næringseiendom. Nedenfor gir vi deg en…

Last flere