Kategori: Skatt & Avgift

Arbeidsrett

Koronaloven – Stortingets krisefullmakt

Denne artikkelen er oppdatert 27. mars 2020 – Loven er nå vedtatt

Skatt & Avgift

Merverdiavgift, husleie og korona

Koronautbruddet reiser en rekke merverdiavgiftsrettslige spørsmål for aktørene innen næringseiendom. Nedenfor gir vi deg en…

Arbeidsrett

OPPDATERING AV STATENS TILTAK

Vi viser til vårt forrige nyhetsbrev av 13. mars 2020. Etter regjeringens forslag til tiltak…

Arbeidsrett

ØKONOMISKE TILTAK – KORONAVIRUSET

(Finansdepartementets Prop.53 LS (2019-2020)) Regjeringen la i dag, 13. mars 2020, frem Prop.53 LS med…

Skatt & Avgift

Forslag til nye regler om kildeskatt på royalty og renter

Finansdepartementet sendte den 27. februar forslag om å innføre kildeskatt på royalty og renter på…

Skatt & Avgift

Har vi en reell klageordning i skattesaker?

Skatteklagenemnda er klageinstans for vedtak i skattesaker. Saksbehandlingstiden er svært lang, og spørsmålet er om…

Skatt & Avgift

Hva er problemet med formuesskatten?

Formuesskatten er kontroversiell. Hva er egentlig problemet med formuesskatten?

Arrangementer

Takk for besøket!

Bing Hodneland advokatselskap ønsker å takke alle som besøkte oss på vår stand på Arbeidslivsdagene…

Skatt & Avgift

Ledig stilling som advokat/advokatfullmektig innen skatt-, avgift- og selskapsrett

På grunn av økende oppdragsmengde, søker vår skatte- og avgiftsavdeling en erfaren advokat eller advokatfullmektig…

Skatt & Avgift

Omgåelse og forvirring

Nå skal skattereglene også gjelde for momsen. Det kan skape forvirring og usikkerhet for de…

Last flere