Kategori: Skatt & Avgift

Skatt & Avgift

Skattedirektoratet avklarer

Skattedirektoratet har nylig gitt viktige avklaringer om anvendelsen av den lovfestede omgåelsesnormen i skatteretten.

Fast Eiendom & Entreprise

Praktisk MVA ved sluttoppgjør i entreprise

Mye kan skje i løpet av et byggeprosjekt. Når det kommer til sluttoppgjøret, er det…

Skatt & Avgift

MVA og omtvistede krav

Entreprenører har i dag plikt til å innbetale moms selv om byggherren nekter å betale…

Skatt & Avgift

MVA og husleie – viktige korona-avklaringer

Finansdepartementet kom i påsken med avklaringer vedrørende merverdiavgift, korona og husleie. I vårt tidligere nyhetsbrev…

Skatt & Avgift

Utbytteskatt og korona

Kan et allerede vedtatt utbytte reverseres med skattemessig virkning som følge av koronapandemien?

Arbeidsrett

Koronaloven – Stortingets krisefullmakt

Denne artikkelen er oppdatert 27. mars 2020 – Loven er nå vedtatt

Skatt & Avgift

Merverdiavgift, husleie og korona

Koronautbruddet reiser en rekke merverdiavgiftsrettslige spørsmål for aktørene innen næringseiendom. Nedenfor gir vi deg en…

Arbeidsrett

OPPDATERING AV STATENS TILTAK

Vi viser til vårt forrige nyhetsbrev av 13. mars 2020. Etter regjeringens forslag til tiltak…

Arbeidsrett

ØKONOMISKE TILTAK – KORONAVIRUSET

(Finansdepartementets Prop.53 LS (2019-2020)) Regjeringen la i dag, 13. mars 2020, frem Prop.53 LS med…

Skatt & Avgift

Forslag til nye regler om kildeskatt på royalty og renter

Finansdepartementet sendte den 27. februar forslag om å innføre kildeskatt på royalty og renter på…

Last flere