Kategori: Skatt & Avgift

Skatt & Avgift

SKATT VED SALG AV BORETTSLAGETS FELLESAREALER

Borettslag kan sitte på verdifulle fellesarealer. Et salg av fellesarealer kan gi borettslaget inntekter som…

Fast Eiendom & Entreprise

Entreprenørenes momsproblem skal løses – men hvordan?

Stortinget krever regelendring for å fjerne entreprenørenes likviditetsutfordringer som følge av momsplikt ved omtvistede krav.…

Skatt & Avgift

Tid for generalforsamling

Det nærmer seg tiden for å avholde ordinære generalforsamlinger. Her er noen sjekkpunkter.

Selskapsrett & Transaksjoner

Nyhetsbrev – Påsken 2021

I dette nyhetsbrevet gjennomgår vi enkelte dommer og uttalelser innen skatterett, selskapsrett og merverdiavgiftsrett som…

Skatt & Avgift

Full forvirring om moms og næringsbygg

Ved salg av næringsbygg må partene holde tungen rett i munnen – ellers så risikerer…

Skatt & Avgift

Viktig dom om skatteamnesti

Høyesterett avsa 4. mars 2021 en viktig dom om rekkevidden av skatteamnesti.

Skatt & Avgift

VI SØKER ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG

Bing Hodnelands skatte- og avgiftsavdeling søker en advokat eller advokatfullmektig med kompetanse og interesse innenfor…

Skatt & Avgift

Hva er status på koronamomsen?

Når pandemien brøt ut ble det innført særlige unntaksregler for momsen. Hvilke gjelder fortsatt?

Skatt & Avgift

Utløsning av brysomme aksjonærer

Aksjeselskaper med få aksjonærer er sårbare for konflikter mellom aksjonærene. Et anstrengt samarbeidsklima kan ha…

Skatt & Avgift

Statsbudsjettet for 2021

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2021. Bing Hodneland advokatselskap omtaler her…

Last flere