Kategori: Skatt & Avgift

Skatt & Avgift

NAV skandalen. Noe å lære fra skatteretten?

NAV har fattet vedtak i strid med EØS-rettslige regler. Flere er også straffedømt på sviktende

Skatt & Avgift

Vil arveavgiften gjenoppstå fra de døde?

Arveavgiftsspøkelset er tilbake, spår Trygve Hegnar i en lederartikkel i Finansavisen. Hva betyr det?

Skatt & Avgift

Kan en byleilighet selges skattefritt som fritidsbolig?

Kan en leilighet i Oslo sentrum selges skattefritt som fritidsbolig?

Skatt & Avgift

ER EØS-AVTALEN ET SUGERØR TIL SKATTEKRONER FOR VELFERDSPROFITØRER?

Det har de siste årene rast en debatt om kommersielle selskapers rolle innen helse og

Selskapsrett & Transaksjoner

Forslag om tetting av skattehull på aksjer

Finansdepartementet foreslår nye regler som setter stopper for muligheten til å «slanke» formuesskatten på ikke-børsnoterte

Skatt & Avgift

SKATT OG KRYPTOVALUTA

Eide du kryptovaluta ved årsskiftet? Har du kjøpt, solgt eller brukt kryptovaluta i løpet av

Skatt & Avgift

SKATT PÅ TRADING OG BRUK AV KRYPTOVALUTA

Har du solgt, vekslet eller brukt kryptovaluta i 2018 må du beregne gevinster som er

Skatt & Avgift

KRYPTOVALUTA OG FORMUESSKATT

Kryptovaluta regnes som formuesobjekt, men hva betyr det for skatten din? Denne artikkelen viser deg

Skatt & Avgift

Diskotekmoms?

Klubbkvelder med DJs som opptrer og publikum som danser er for mange konsertarrangører en av

Skatt & Avgift

Nytt skattepoliti?

Stortinget vedtok rett før jul en lovendring som gir skattemyndighetene anledning til å foreta omfattende