Kategori: Selskapsrett & Transaksjoner

Selskapsrett & Transaksjoner

Midlertidig lov om rekonstruksjon – nytt verktøy for virksomheter i økonomiske vanskeligheter

Stortinget har vedtatt loven om rekonstruksjon. Bing Hodneland advokatselskap gir her en generell oppsummering av…

Selskapsrett & Transaksjoner

Koronapandemien – betydningen for utbyttebeslutninger

Det er tiden for avleggelse av årsregnskapet for 2019, og vedtakelse av utbytte er et…

Selskapsrett & Transaksjoner

Forslag til forenklede regler om avholdelse av styremøter og generalforsamling

Departementet foreslår unntak fra regler om fysisk møte i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven. Forslaget…

Arbeidsrett

Koronaloven – Stortingets krisefullmakt

Denne artikkelen er oppdatert 27. mars 2020 – Loven er nå vedtatt

Selskapsrett & Transaksjoner

Korona og handleplikt – styrets plikter i koronakrisen

Stortinget har vedtatt ny økonomisk tiltakspakke som følge av Koronakrisen. Det er verdt å merke…

Selskapsrett & Transaksjoner

Styremøter og generalforsamling – smitteverntiltak mot korona

Hovedregelen er at både styremøter og generalforsamlinger skal avholdes som fysiske møter. Reise- og møterestriksjoner…

Arrangementer

Takk for besøket!

Bing Hodneland advokatselskap ønsker å takke alle som besøkte oss på vår stand på Arbeidslivsdagene…

Skatt & Avgift

Ledig stilling som advokat/advokatfullmektig innen skatt-, avgift- og selskapsrett

På grunn av økende oppdragsmengde, søker vår skatte- og avgiftsavdeling en erfaren advokat eller advokatfullmektig…

Selskapsrett & Transaksjoner

Forslag om tetting av skattehull på aksjer

Finansdepartementet foreslår nye regler som setter stopper for muligheten til å «slanke» formuesskatten på ikke-børsnoterte…

Last flere