Kategori: Selskapsrett & Transaksjoner

Selskapsrett & Transaksjoner

Forslag om tetting av skattehull på aksjer

Finansdepartementet foreslår nye regler som setter stopper for muligheten til å «slanke» formuesskatten på ikke-børsnoterte

Selskapsrett & Transaksjoner

LÅN BLIR UTBYTTEBESKATTET

Regjeringen foreslår at lån fra aksjeselskap til personlige aksjonærer som er gitt etter 7. oktober

Skatt & Avgift

DOKUMENTAVGIFT – NYE AVGIFTSFRITAK

Nytt forslag til utvidet unntak fra dokumentavgift – kan gi lavere omkostninger ved skattefrie omorganiseringer

Selskapsrett & Transaksjoner

TID FOR GENERALFORSAMLING

Det er sesong for ordinære generalforsamlinger i aksjeselskaper. Hva må du passe på, og hvordan

Selskapsrett & Transaksjoner

50/50 ER DØDENS POSISJON

Selskaper med to like store eiere kan vise seg å bli handlingslammet. Hvordan løser man

Selskapsrett & Transaksjoner

KJØPESUM FOR AKSJER I EIENDOMSSELSKAP

Ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap må selskapets skatteposisjoner verdsettes når prisen skal fastsettes.  

Selskapsrett & Transaksjoner

LÅN I EGET AKSJESELSKAP

Ikke sjelden foretar aksjeselskaper utbetalinger til hovedaksjonæren, som aksjonæren mener er et lån. Dersom en

Selskapsrett & Transaksjoner

ORDEN I SYSAKENE!

Formelle selskapsprotokoller må føres – og de må føres på riktig måte og til rett

Selskapsrett & Transaksjoner

STYRESAMMENSETNING I AS

Å komponere et godt styre krever en viss musikalitet