Kategori: Selskapsrett & Transaksjoner

Selskapsrett & Transaksjoner

Forslag om tetting av skattehull på aksjer

Finansdepartementet foreslår nye regler som setter stopper for muligheten til å «slanke» formuesskatten på ikke-børsnoterte

Selskapsrett & Transaksjoner

SNART KAN SELSKAPET DITT DØ UTEN REVISORS VELSIGNELSE

Vedtatte endringer i aksjeloven vil gjøre det enklere for aksjeselskaper som ikke har revisor til

Selskapsrett & Transaksjoner

MILLIONUTBYTTE MÅTTE TILBAKEBETALES!

Høyesterett har fastslått at alle utdelinger til aksjeeierne ved avvikling av et aksjeselskap, etter utløpet

Selskapsrett & Transaksjoner

HVEM BØR SITTE I STYRET?

Å komponere et godt styre kan være avgjørende for selskapets suksess. 

Skatt & Avgift

FRADRAGSRETT FOR KONSESJONSPLIKTIGE VIRKSOMHETER

Skattedirektoratet innskjerper fradragsretten for konsesjonspliktige virksomheter. 

Skatt & Avgift

MOMS OG INFRASTRUKTUR

Høyesterett har nylig avsagt dom i Avinor-saken. Den avklarer reglene om moms og infrastruktur. 

Selskapsrett & Transaksjoner

DAGLIG LEDER – MELLOM BARKEN OG VEDEN

Daglig leder har mange oppgaver og er både en arbeidstaker og et selskapsorgan. Det kan

Skatt & Avgift

NYTT SKATTEFRADRAG FOR PRIVATE INVESTORER

Med virkning fra 1. juli trer ventelig en ny og gunstig skatteincentivordning i kraft som

Selskapsrett & Transaksjoner

NYE REGLER OM TILLEGGSAVGIFT

Den 10. april er fristen for de næringsdrivende for å innlevere historiens første Skattemelding (tidligere