Kategori: Selskapsrett & Transaksjoner

Selskapsrett & Transaksjoner

Styrets ansvar for kreditorers tap ved konkurs

I en nylig avsagt dom har Høyesterett lagt opp nye retningslinjer for hvordan økonomisk tap…

Selskapsrett & Transaksjoner

Nyhetsbrev – Påsken 2021

I dette nyhetsbrevet gjennomgår vi enkelte dommer og uttalelser innen skatterett, selskapsrett og merverdiavgiftsrett som…

Skatt & Avgift

VI SØKER ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG

Bing Hodnelands skatte- og avgiftsavdeling søker en advokat eller advokatfullmektig med kompetanse og interesse innenfor…

Selskapsrett & Transaksjoner

Styrets ansvar for forsvarlig egenkapital og likviditet.

Covid19 pandemien skaper økonomiske utfordringer for mange bedrifter, og restriksjonene gjør det vanskelig å forutse…

Selskapsrett & Transaksjoner

Høyesterett skjerper minoritetsvernet

Høyesterett avsa denne uken en viktig dom om minoritetsvernet i aksjeselskaper. Aksjelovens regler som verner…

Selskapsrett & Transaksjoner

Midlertidig lov om rekonstruksjon – nytt verktøy for virksomheter i økonomiske vanskeligheter

Stortinget har vedtatt loven om rekonstruksjon. Bing Hodneland advokatselskap gir her en generell oppsummering av…

Selskapsrett & Transaksjoner

Koronapandemien – betydningen for utbyttebeslutninger

Det er tiden for avleggelse av årsregnskapet for 2019, og vedtakelse av utbytte er et…

Selskapsrett & Transaksjoner

Forslag til forenklede regler om avholdelse av styremøter og generalforsamling

Departementet foreslår unntak fra regler om fysisk møte i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven. Forslaget…

Arbeidsrett

Koronaloven – Stortingets krisefullmakt

Denne artikkelen er oppdatert 27. mars 2020 – Loven er nå vedtatt

Selskapsrett & Transaksjoner

Korona og handleplikt – styrets plikter i koronakrisen

Stortinget har vedtatt ny økonomisk tiltakspakke som følge av Koronakrisen. Det er verdt å merke…

Last flere