Kategori: Selskapsrett & Transaksjoner

Arrangementer

Takk for besøket!

Bing Hodneland advokatselskap ønsker å takke alle som besøkte oss på vår stand på Arbeidslivsdagene…

Skatt & Avgift

Ledig stilling som advokat/advokatfullmektig innen skatt-, avgift- og selskapsrett

På grunn av økende oppdragsmengde, søker vår skatte- og avgiftsavdeling en erfaren advokat eller advokatfullmektig…

Selskapsrett & Transaksjoner

Forslag om tetting av skattehull på aksjer

Finansdepartementet foreslår nye regler som setter stopper for muligheten til å «slanke» formuesskatten på ikke-børsnoterte…

Selskapsrett & Transaksjoner

SNART KAN SELSKAPET DITT DØ UTEN REVISORS VELSIGNELSE

Vedtatte endringer i aksjeloven vil gjøre det enklere for aksjeselskaper som ikke har revisor til…

Selskapsrett & Transaksjoner

MILLIONUTBYTTE MÅTTE TILBAKEBETALES!

Høyesterett har fastslått at alle utdelinger til aksjeeierne ved avvikling av et aksjeselskap, etter utløpet…

Selskapsrett & Transaksjoner

HVEM BØR SITTE I STYRET?

Å komponere et godt styre kan være avgjørende for selskapets suksess. 

Skatt & Avgift

FRADRAGSRETT FOR KONSESJONSPLIKTIGE VIRKSOMHETER

Skattedirektoratet innskjerper fradragsretten for konsesjonspliktige virksomheter. 

Skatt & Avgift

MOMS OG INFRASTRUKTUR

Høyesterett har nylig avsagt dom i Avinor-saken. Den avklarer reglene om moms og infrastruktur. 

Selskapsrett & Transaksjoner

DAGLIG LEDER – MELLOM BARKEN OG VEDEN

Daglig leder har mange oppgaver og er både en arbeidstaker og et selskapsorgan. Det kan…

Last flere