Kategori: IT & Media

IT & Media

Influencer marketing og forbudet mot skjult reklame

Bruk av influencere i markedsføring av produkter og tjenester kan være svært effektivt fordi man…

IT & Media

Strengere regler for pengespill!

Kulturdepartementet legger opp til økt forbrukerbeskyttelse og foreslår nye verktøy for Lotteri- og stiftelsestilsynet i…

IT & Media

Varemerkekamp i energidrikkbransjen

Da Monster saksøkte den Norske tilbyderen Manimal for varemerkekrenkelse, aktualiserte spørsmålet seg: Hvor likt kan…

IT & Media

Overfører din virksomhet ulovlig data til USA?

Mens resten av verden tok sommerferie, kom EU-domstolen med en dom midt i juli som…

Fast Eiendom & Entreprise

Bing Hodneland styrker teamet

Bing Hodneland styrker avdelingen innen IT & Media og Fast Eiendom & Entreprise og ønsker…

IT & Media

Kan du fortsatt bruke din amerikanske skytjeneste?

Amerikanske skytjenester og andre leverandører som kun baserer seg på at de er Privacy Shield-sertifisert…

IT & Media

Vi søker advokater og advokatfullmektiger til våre avdelinger innen IT & media, underholdning og eiendom

På grunn av økende oppdragsmengde, søker våre avdelinger innen IT & media, underholdning og eiendom…

IT & Media

Ny etterretningstjenestelov – hva er konsekvensene for tele- og internettilbydere?

Ny etterretningstjenestelov pålegger tele- og internettilbydere en tilretteleggingsplikt som innebærer at de blant annet kan…

IT & Media

Tilleggsbetaling for bestselger?

Den norske åndsverkloven krever rimelig vederlag til opphavere ved rettighetsoverdragelse, men avgrenser mot etterfølgende verdiutvikling.…

IT & Media

Kan personopplysninger behandles videre for andre formål enn de ble samlet inn og behandlet for?

Bing Hodnelands advokatfullmektig Hermon Melles har skrevet ny artikkel i Lov og rett om GDPR…

Last flere