Kategori: IT & Media

IT & Media

Ulovlig bruk av cookies

Flere nettsteder bruker cookies ulovlig, og EUs Datatilsyn slår hardt ned på dette. I Frankrike…

IT & Media

Nynazister møter finkulturen i retten

70 år etter opphaverens dødsår er et åndsverk ikke lenger opphavsrettslig vernet. Men det betyr…

IT & Media

Dos and don´ts: Dronefotografering i film- og TV-produksjon

Bruken av droner har økt kraftig det siste tiåret, ikke minst innenfor film- og TV-produksjon.…

IT & Media

Eierskapsreglene i sikkerhetsloven: Håndteringen av Bergen Engines-saken

Under gårsdagens sikkerhetskonferanse, som hadde 4000 påmeldte, ga Charlotte Hafstad Widerberg en innføring i hvordan…

IT & Media

Hva deler du med Clubhouse?

Clubhouse har gjort sitt inntog i Norge, og alle ønsker seg en invitasjon. Appen krever…

IT & Media

Tilbud, tilbud og flere tilbud på epost og sms!

Økt handel i forbindelse med julen fører også gjerne til flere eposter og sms med…

IT & Media

Vi har ansatt to nye advokatfullmektiger

Bing Hodneland styrker bransjeteamet IT Tech. Vi ønsker Alexandra Reichelt og Cecilia Vinje Hagland velkommen!

IT & Media

Vi har ansatt to nye advokatfullmektiger

Bing Hodneland styrker bransjeteamet for underholdning.  Vi ønsker Sunniva Nicole Rebbestad og Elisabeth Skatvedt velkommen!

IT & Media

WhatsApp? Nektet registrert som varemerke

Stadig flere ønsker å verne om sitt produkt eller sin tjeneste gjennom varemerkeregistrering. WhatsApp Inc…

IT & Media

God forretningsskikk: Egen standard for store aktører?

Næringslivets Konkurranseutvalg uttalte i en sak fra juli i år at DNB handlet i strid…

Last flere