Kategori: IT & Media

IT & Media

Tilleggsbetaling for bestselger?

Den norske åndsverkloven krever rimelig vederlag til opphavere ved rettighetsoverdragelse, men avgrenser mot etterfølgende verdiutvikling.…

IT & Media

Kan personopplysninger behandles videre for andre formål enn de ble samlet inn og behandlet for?

Bing Hodnelands advokatfullmektig Hermon Melles har skrevet ny artikkel i Lov og rett om GDPR…

IT & Media

Immaterielle rettigheter skapt på jobben – en gullgruve for virksomheten?

Hvem blir sittende med rettighetene når ansatte eller oppdragstakere i en virksomhet skaper store verdier…

IT & Media

Hvordan sørge for god nok cybersikkerhet på hjemmekontoret

Covid-19 krisen har ført til historisk høy bruk av hjemmekontor. Mange har på kort varsel…

Arbeidsrett

Regjeringens tiltak gir force majeure

Regjeringen har iverksatt en rekke nødvendige krisetiltak for å hindre spredning av Koronaviruset. Flere av…

IT & Media

Myndighetene og arbeidsgiver vs. mine helsedata

Både myndighetene og arbeidsgiver har behov for mer informasjon om meg knyttet til smittehåndtering. Er…

IT & Media

Digital sporing kan bli viktig i smittevernet – her er avveiningene vi må gjøre

Folkehelseinstituttet utvikler i disse dager en app som skal gjøre det lettere å spore smittespredningen…

Arbeidsrett

Koronaloven – Stortingets krisefullmakt

Denne artikkelen er oppdatert 27. mars 2020 – Loven er nå vedtatt

IT & Media

Hovedforhandling via videokonferanse

Advokatfullmektig Christoffer Johnsen gjennomførte i går alminnelig hovedforhandling i sivil sak. Saken ble ført via…

IT & Media

Hvem tar Korona-regningen?

De siste ukene er det flere virksomheter som har merket kraften av myndighetenes og forbrukernes…

Last flere