Kategori: Fast Eiendom & Entreprise

Fast Eiendom & Entreprise

Nye regler åpner for digitale årsmøter og generalforsamlinger i sameier og borettslag

Som følge av erfaringer under covid-19 har Stortinget nylig vedtatt regler som åpner for at…

Fast Eiendom & Entreprise

Ny partner til Bing Hodneland advokatselskap

Vi ønsker velkommen til Carina Borchgrevink-Næss som tiltrer som partner 1. juli 2021.

Fast Eiendom & Entreprise

Hva koster det å vinne rett?

Det har vært skrevet en del om nylig avsagt dom fra Høyesterett, der spørsmålet var…

Fast Eiendom & Entreprise

Når fordelingen av felleskostnader avviker fra fastsatt fordelingsbrøk i sameier og borettslag

Det er et stadig tilbakevendende problem i boligselskaper at man ved tilfeldig kontroll av fordelingen…

Fast Eiendom & Entreprise

Er det blitt vanskeligere å få godkjent et underjordisk garasjeanlegg i Oslo?

Har du fått avslag på søknad om rammetillatelse til oppføring av bolig med underjordisk garasjeanlegg?…

Fast Eiendom & Entreprise

Kan håndverkere bli bundet av prisoverslag?

Det er ikke uvanlig at håndverkers kostnader overstiger det som opprinnelig var forutsatt. Er det…

Fast Eiendom & Entreprise

Meglers ansvar for tap ved salg off marked og kupping

Salg av næringseiendom skjer ofte ved salg off-market. Salg off-market  og før visning har også…

Fast Eiendom & Entreprise

Ny arvelov åpner for gavesalg av fast eiendom ved uskifte

Ny arvelov er vedtatt og trådte i kraft 1. januar 2021. Den åpner for at…

Fast Eiendom & Entreprise

VI SØKER ADVOKAT INNENFOR TEAMET EIENDOMSUTVIKLING OG PLAN- OG BYGNINGSRETT

På grunn av stadig økende oppdragsmengde søker Bing Hodneland advokatselskap DA 1-2 advokater/advokatfullmektiger med særlig…

Fast Eiendom & Entreprise

Laderett for alle med elbil i boligselskaper fra og med nyttår, men hvem tar regningen?

Fra nyttår kan både seksjonseiere og andelseiere kreve at det installeres ladepunkt(er) for elbiler. Installasjonen…

Last flere