Kategori: Fast Eiendom & Entreprise

Fast Eiendom & Entreprise

Ulovlig kameraovervåking i nabotvist

Høyesterett har nylig konkludert med at ulovlig kameraovervåking kan brukes som bevis i en straffesak…

Fast Eiendom & Entreprise

VIL DU JOBBE SOM ADVOKATFULLMEKTIG ELLER ADVOKAT MED FOKUS PÅ EIENDOMSUTVIKLING OG PLAN- OG BYGNINGSRETT

Vårt eiendomsteam er i vekst og vi søker derfor 1-2 advokater/-fullmektiger med særlig interesse og…

Fast Eiendom & Entreprise

Habilitetsregler i borettslag og sameier

Vi er i høysesongen for avholdelse av årsmøter og generalforsamlinger. Både i borettslag og i…

Fast Eiendom & Entreprise

Enklere og billigere å bygge terrasser og tilbygg

Fra 1. mai 2021 er det gjort forskriftsendringer som medfører vesentlig endring av reglene om…

Fast Eiendom & Entreprise

Entreprenørenes momsproblem skal løses – men hvordan?

Stortinget krever regelendring for å fjerne entreprenørenes likviditetsutfordringer som følge av momsplikt ved omtvistede krav.…

Fast Eiendom & Entreprise

De billige byggekontraktene kan bli dyrest

Hvordan et byggeprosjekt organiseres er noe som få andre enn utbyggere og eiendomsadvokater har et…

Fast Eiendom & Entreprise

Nye regler åpner for digitale årsmøter og generalforsamlinger i sameier og borettslag

Som følge av erfaringer under covid-19 har Stortinget nylig vedtatt regler som åpner for at…

Fast Eiendom & Entreprise

Ny partner til Bing Hodneland advokatselskap

Vi ønsker velkommen til Carina Borchgrevink-Næss som tiltrer som partner 1. juli 2021.

Fast Eiendom & Entreprise

Hva koster det å vinne rett?

Det har vært skrevet en del om nylig avsagt dom fra Høyesterett, der spørsmålet var…

Fast Eiendom & Entreprise

Når fordelingen av felleskostnader avviker fra fastsatt fordelingsbrøk i sameier og borettslag

Det er et stadig tilbakevendende problem i boligselskaper at man ved tilfeldig kontroll av fordelingen…

Last flere