Kategori: Arbeidsrett

Arbeidsrett

Forvirring om permitterte spillere

Bing Hodneland advokatselskap har fulgt diskusjonen om den rettslige situasjonen til permitterte fotballspillere, og registrerer…

Arbeidsrett

Regjeringens tiltak gir force majeure

Regjeringen har iverksatt en rekke nødvendige krisetiltak for å hindre spredning av Koronaviruset. Flere av…

Arbeidsrett

Koronaloven – Stortingets krisefullmakt

Denne artikkelen er oppdatert 27. mars 2020 – Loven er nå vedtatt

Arbeidsrett

Pressemelding fra regjeringen

Regjeringen orienterte i pressemelding i dag om de endelig vedtatte endringene i permitterings- og dagpengeregelverket.

Arbeidsrett

OPPDATERING AV STATENS TILTAK

Vi viser til vårt forrige nyhetsbrev av 13. mars 2020. Etter regjeringens forslag til tiltak…

Arbeidsrett

ØKONOMISKE TILTAK – KORONAVIRUSET

(Finansdepartementets Prop.53 LS (2019-2020)) Regjeringen la i dag, 13. mars 2020, frem Prop.53 LS med…

Arbeidsrett

Koronaviruset – rettigheter og plikter i arbeidsforhold

Koronaviruset byr på uvanlige utfordringer for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Kan arbeidsgivere nekte eller pålegge…

Arrangementer

Takk for besøket!

Bing Hodneland advokatselskap ønsker å takke alle som besøkte oss på vår stand på Arbeidslivsdagene…

Arbeidsrett

NYE VARSLINGSREGLER – DETTE MÅ DU VITE

1. januar 2020 ble varslingsreglene i arbeidsmiljøloven oppdatert. Endringene innebærer blant annet et sterkere vern…

Fast Eiendom & Entreprise

BING HODNELAND STYRKER TEAMET

Det er med glede Bing Hodneland innleder året med opprykk av Henrik Wergeland Waale, Erik…

Last flere