Kategori: Arbeidsrett

Arbeidsrett

Press fra arbeidsgiver førte til endring av sluttavtale

Presser arbeidsgiver for hardt på ved inngåelse av såkalte «sluttpakker», kan man risikere at deler

Arbeidsrett

Jeg har fått advarsel!

Advarsler i arbeidslivet praktiseres ulikt. Når er det riktig å benytte advarsel og hva er

Arbeidsrett

Misbruker du arbeidsgivers kredittkort?

Stadig flere arbeidsgivere deler ut kredittkort til sine ansatte for bruk til utgifter i jobbsammenheng.

Arbeidsrett

Ansatt uten kontrakt = Fast ansatt?

Frostating lagmannsrett har nylig avsagt dom i en sak hvor en ansatt uten skriftlig ansettelsesavtale

IT & Media

Sletter norske bedrifter for mye data?

Grav ned gullet slik at skatter kan finnes og brukes igjen. Les mer

Arbeidsrett

Særaldergrenser kan være ulovlige

Mange bedrifter opererer med interne særaldersgrenser for sine ansatte, noe som innebærer at de ansatte

Arbeidsrett

Stadig mer overvåkning av ansatte via GPS

Det har i det siste vært en sterk økning av klager til Datatilsynet fra ansatte

Arbeidsrett

Treffsikker dom

Privat prøveskyting av gevær i arbeidstiden ledet til avskjed – Avskjeden kjent ugyldig av retten.

Arbeidsrett

Var du askefast?

Hvilke arbeidsrettslige konsekvenser kan det få å være aksefast? Og hvem må ta regningen etter

Arbeidsrett

Få med konkurrentens ansatte på lasset

Høyesterett har behandlet spørsmålet om bytte av underleverandør etter en tapt anbudsprosess innebærer at ny