Blogg

Hold deg oppdatert på juss i din bransje og siste nytt fra oss.

Arbeidsrett

NYE VARSLINGSREGLER – DETTE MÅ DU VITE

1. januar 2020 ble varslingsreglene i arbeidsmiljøloven oppdatert. Endringene innebærer blant annet et sterkere vern om den som varsler og et strengere krav til arbeidsgivers håndtering av varsler. Mange virksomheter bør nå ta en gjennomgang av varslingsrutinene på arbeidsplassen.

IT & Media

Pasienters ytringsfrihet er viktigere enn legers personvern

Oslo Tingrett fattet nylig en dom hvor de stadfestet Personvernnemndas vedtak i saken mellom legelisten.no og Den Norske Legeforening. Nettstedet kan derfor fortsette å publisere anonyme brukeromtaler av behandlere i helsevesenet, uten at behandlerne får en generell mulighet for å reservere seg.

Ønsker du å jobbe med markedsføring og kommunikasjon i et spennende og fremtidsrettet advokatselskap?

Vi søker en person i en deltidsstilling, som skal ivareta og videreutvikle merkevaren Bing Hodneland.

IT & Media

Hvordan ser fremtidens marked for opphavsrettigheter ut?

Da Anders Miro Krøvel (27) valgte tema for masteroppgaven var det viktig for ham å finne noe som var aktuelt og praktisk innenfor et rettsområde han brenner for. Derfor skrev han om opphaveres krav på rimelig vederlag hos Bing Hodneland.