Blogg

Hold deg oppdatert på juss i din bransje og siste nytt fra oss.

Selskapsrett & Transaksjoner

Forslag til forenklede regler om avholdelse av styremøter og generalforsamling

Departementet foreslår unntak fra regler om fysisk møte i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven. Forslaget ble fremsatt i går 23. mars 2020 og høringsfristen utløper allerede i kveld 24. mars 2020. Merk at eksempelvis lov om eierseksjonssameier og borettslag pt. ikke er omfattet av forslaget. Det er pt. heller ikke foreslått utsatt frister for avholdelse av generalforsamling.

Fast Eiendom & Entreprise

Koronaloven – Fast Eiendom og Entreprise

Innenfor rettsområdene fast eiendom og entreprise er det varslet nært forestående regelendringer for å avhjelpe den situasjonen som Covid-19 eller koronaviruset nå forårsaker – eller forventes å forårsake – i det ganske land. Den nye koronaloven som Stortinget, etter noen ekstraomganger, enstemmig vedtok lørdag den 21.03.202 gir regjeringen hjemmel til å fastsette forskrifter for en rette samfunnsområder. Disse forskriftene vil kunne angi regler som avviker fra det som fremgår av de aktuelle lovene som er listet opp i § 2 i koronaloven.

Arbeidsrett

Pressemelding fra regjeringen

Regjeringen orienterte i pressemelding i dag om de endelig vedtatte endringene i permitterings- og dagpengeregelverket.

Skatt & Avgift

Merverdiavgift, husleie og korona

Koronautbruddet reiser en rekke merverdiavgiftsrettslige spørsmål for aktørene innen næringseiendom. Nedenfor gir vi deg en kort oversikt over enkelte av disse utfordringene.