Blogg

Hold deg oppdatert på juss i din bransje og siste nytt fra oss.

IT & Media

Ny etterretningstjenestelov – hva er konsekvensene for tele- og internettilbydere?

Ny etterretningstjenestelov pålegger tele- og internettilbydere en tilretteleggingsplikt som innebærer at de blant annet kan pålegges å speile og tilgjengeliggjøre utvalgte kommunikasjonsstrømmer som transporteres over den norske landegrensen til Etterretningstjenesten.

Skatt & Avgift

MVA og omtvistede krav

Entreprenører har i dag plikt til å innbetale moms selv om byggherren nekter å betale kravet. Dette kan medføre en betydelig likviditetsbelastning for entreprenørene. Finansdepartementet strekker nå ut en hjelpende hånd og foreslår nye regler. Vår oppfordring er at forslaget søkes harmonisert med entrepriseretten.

IT & Media

Tilleggsbetaling for bestselger?

Den norske åndsverkloven krever rimelig vederlag til opphavere ved rettighetsoverdragelse, men avgrenser mot etterfølgende verdiutvikling. EUs nye digitalmarkedsdirektiv krever at medlemslandene sikrer rimelig vederlag ved overdragelse, men krever også revisjon dersom rettighetene utvikler seg til å bli mer verdt i etterkant. Må den norske reglen endres? Må norske produsenter belage seg på tilleggsbetalinger for vellykkede investeringer?

IT & Media

Kan personopplysninger behandles videre for andre formål enn de ble samlet inn og behandlet for?

Bing Hodnelands advokatfullmektig Hermon Melles har skrevet ny artikkel i Lov og rett om GDPR artikkel 89.