Blogg

Hold deg oppdatert på juss i din bransje og siste nytt fra oss.

IT & Media

Hvordan sørge for god nok cybersikkerhet på hjemmekontoret

Covid-19 krisen har ført til historisk høy bruk av hjemmekontor. Mange har på kort varsel kastet seg ut i bruk av nye digitale kommunikasjonsløsninger for å opprettholde driften under koronautbruddet. Men hvordan sikrer man at krav til cybersikkerhet og personvern overholdes når ansatte jobber hjemmefra?

Fast Eiendom & Entreprise

Oppgjørets time – sluttoppgjør i forbrukerentrepriser

En oversikt om krav og rettigheter som gjelder for den endelige avslutning av det økonomiske forholdet mellom partene etter oppføring eller full rehabilitering av bolig for forbruker iht bustadsoppføringslova.

Skatt & Avgift

MVA og husleie – viktige korona-avklaringer

Finansdepartementet kom i påsken med avklaringer vedrørende merverdiavgift, korona og husleie. I vårt tidligere nyhetsbrev etterlyste vi endringer. Finansdepartementet har nå langt på vei foretatt slike endringer.

Skatt & Avgift

Utbytteskatt og korona

Kan et allerede vedtatt utbytte reverseres med skattemessig virkning som følge av koronapandemien?