11. mars 2020

Bing-konferansen 2020 i bilder

Torsdag 5. mars ble Bing-konferansen 2020 avholdt på Gyldendal-huset i Oslo. Vi ønsker å takke alle fremmøtte – foredragsholdere og tilhørere.

Konferansen ble avholdt på Gyldendal-huset i Oslo. Det var mange spennende temaer med mennesket i teknologien som fellesnevner.

 

Les mer om program og foredragsholdere her:

Bing-konferansen 2020 program

 

Takk til alle foredragsholdere og gjester som deltok på Bing-konferansen 5. mars 2020! Det ble en flott dag hos Gyldendal med fullt hus, mange gode diskusjoner og spennende innlegg.

 

Advokat og partner Magnus Ødegaard var konferansier og ledet oss gjennom Bing-konferansen 2020. Han fortalte bl.a. at Bing-konferansen hedrer Bing Hodnelands tidligere kollega professor Jon Bings minne med en heldagskonferanse innen juss, mennesker og teknologi, som var hans kjerneområder i over 40 år. Det var 6 år på rad denne konferansen arrangeres etter at Jon Bing gikk bort tidlig i 2014. Han fortalte bl.a. om Jon Bings favorittsitat, hvor spennende Bing syntes det var med ny teknologi som til og med kunne inkorpreres i kroppen, og om at Jon Bings siste bok «Fremtidens fortid – fortellinger om jus og informasjonsteknologi» ble lansert av Gyldendal på Bing-konferansen i 2016

 

Teknologiinvestoren Silvija Seres holdt åpningsforedraget om frekke mennesker og uforutsigbar teknologi. Hun ga oss viktig lærdom fra sin erfaring fra Alta Vista i Silicon Valley til dagens arbeid for store selskap. Hun tipset oss om at gamle sci-fi bøker som «Snow crash» AV Neal Stephenson bør leses fordi de illustrerer problemstillinger vi opplever med kunstig intelligens, maskinlæring, videomanipulering etc. Hun forklarte om boken «Crocodile in the Yangtze» av Jack Ma, The Alibaba Story, som viser oss at vi må tenke kulturelt og nasjonalt i vår digitale fremtid – stikkordet er «glocal».

 

Teknologiekspert Torgeir Waterhouse fra Otte AS holdt et krystallkuleforedrag. Han ga oss eksempler på hva som har skjedd i norsk og internasjonal databransje siste årene, og han pekte på hva som er trendene fremover. Torgeir fikk oss til å reflektere over både positive og negative sider ved de IT-trendene vi opplever som sluttbrukere i dag.

 

Forlagsdirektør i Gyldendal Rettsdata, Kristian Skeie, ønsket alle velkommen til Gyldendal.

 

Musikkekspert og tidligere konsertarrangør, bookingagent og manager Jarle Savio i NoordRights AS snakket om musikkbransjen og demokratiseringen av produksjonsmidlene. Vi lærte hvordan musikkartister i dag både kan skape og publisere ny musikk – at plateselskaper har fått en ny rolle. Jarle demonstrerte hvor lett det er lett å gi ut musikk i dag, men at det er vanskelig å synes siden det utgis over 40 000 låter hver dag. Han forklarte hvorfor musikkrettigheter er en god investering nå, og at norske rettigheter er i ferd med å forsvinne til utlandet. Jarle lagde til og med et nytt musikkverk for oss!

 

Policy Manager, Marianne Neraal i Facebook Norway, snakket om trygghetsspørsmål og Facebooks regelverk (retningslinjer). Marianne er Facebooks kontaktpunkt for samfunnsorganisasjoner og statlige organer. Hun forklarte oss at Facebook bruker kunstig intelligens som bl.a. gjør at 99% av uønsket innhold ikke en gang blir lastet opp på Facebooks plattform. Hun ga oss også mange praktiske eksempler på hvordan Facebook arbeidet globalt med retningslinjer, samarbeid med lokale eksperter i ulike land, br om innspill fra medlemmene, har prosedyrer i form av Notice and takedown og andre tiltak for at Facebook til enhver tid skal være så trygt som mulig for dets medlemmer. Hun fortalte at det er over 35 000 mennesker som jobber med sikkerhet i Facebook.

 

Avdelingsdirektør Bente Hoff i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) forklarte hva cybersikkerhet og Nasjonalt Cybersikkerhetssenter i Oslo er. Hun ga flere gode tips om hva NSM kan gjøre for å hjelpe norsk næringsliv med å forbedre egen sikkerhet. Dersom norsk virksomhet blir utsatt for dataangrep slik f.eks. Hydro ble i mars 2019, kan man ringe NSM for hjelp. Hun ga flere nyttige eksempler på hva alle kan gjøre selv, f.eks. bruke ny teknologi fremfor gammel teknologi, bli kvitt gamle IT-løsninger og få kontroll på de IT-systemene som virksomheten faktisk har.

 

Spillutvikleren og daglig leder Jørgen Tharaldsen i Megapop AS snakket om spillbransjen. Han ga flere spennende eksempler fra sin erfaring fra Funcom og i andre spilleselskap for å forklare oss trendene i 2020, bl.a. innen 5G, gamification og nye tjenester. Nå spiller over 66 % av alle i USA dataspill, og spillindustrien vokser veldig – 1,4 trillioner $ i omsetning gjør at spillindustrien burde være mer lukrativ for norske investorer.

 

Den faglige delen av Bing-konferansen ble rundet av med teknologirådgiver Eirik Solheim fra NRK Beta. Eirik lærte oss hvordan vi kan lage bedre presentasjoner på 45 minutter. Med praktiske eksempler fikk vi forståelse for at få ord per foil, mange foiler og start med PowerPoints blanke foilmal gir best resultat. Andre gode tips var hvordan forelesere kan bruke repetisjon, humor, analogi, konkrete eksempler og overraskelser for å få deltakerne til å huske de gode poengene. Han ga oss råd om å bruke egne fotografier som illustrasjoner i egne presentasjoner, og ev. bruke Wikimedia commons eller Unsplash.com om man selv mangler bilder. Det ble en humoristisk og flott avslutning om hvordan vi kan formidle kompleks og abstrakt teknologi i praksis!

 

Våre egne advokatfullmektiger og advokater holdt også innlegg: Partnere og advokater Mathias Lilleengen og John S. Gulbrandsen snakket om digitalisering av bokbransjen sammen med Einar Ibenholt, direktør for strategi og forretningsutvikling i Gyldendal.

Advokatfullmektigene Grete Eline Brunsvig og Hermon Melles snakket om cybersikkerhet i praksis.

Bing-konferansen 2020 ble avsluttet med mingling i lokalene til Bing Hodneland, der stjernekokk og matdesigner Tom Wolfe tryllet frem fantastisk mat og overraskelser til oss.

 

Hvis du vil motta invitasjon til Bing-konferansen 2021, send e-post til jrh@binghodneland.no.

 

Kreditering fotografier: Morten Malerstuen og Ole Andreas Grøntvedt.