Bing-konferansen 2019

Vi ser frem til en interessant dag i morgen, torsdag 21. mars, på Gyldendal-huset.

IT & Media

Konferansen foregår på Gyldendalhuset i Sehestedsgate 4 fra kl 09.00-16.00.

Les mer om program og foredragsholdere her:

Bing-konferansen 2019 program