9. september 2022

Bing Hodneland vant ny konkurranse innen personvernrett

Bing Hodneland har inngått rammeavtale om advokattjenester innen personvern og GDPR til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Kontrakten med Bing Hodneland ble inngått 15. august 2022 og kan vare inntil 2 år med mulighet for fornyelse. Bistanden ledes av partner og advokat Magnus Ødegaard i Bing Hodneland.

NKOM mottok tilbud fra 13 tilbydere. Etter vekting av tilbyderne ble Bing Hodneland rangert som nr. 1 av de innkomne tilbudene.

–      Jeg er ekstra stolt over at Bing Hodneland igjen vinner en konkurranse innen personvern og GDPR. Dette er et supert team å jobbe med, sier partner og advokat Magnus Ødegaard i Bing Hodneland.  

 

NKOM er en norsk statlig etat som regulerer og overvåker post- og telekommunikasjonssektoren. NKOM er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet, mens Samferdselsdepartementet har fagansvaret for saker på postområdet.

Bing Hodneland har tidligere vunnet konkurranser innen personvernrett for blant annet Gjerdrum kommune og Nye Veier AS.

Bing Hodnelands tilbudte team til NKOM innen Personvernrett med 88 års erfaring samlet er partnerne Magnus Ødegaard, Mathias Lilleengen og Alf Kåre Knudsen, samt advokatfullmektigene Charlotte H. Widerberg, Alexandra Reichelt, Malin Rapp Færder og Cecilia V. Hagland. I tillegg har Bing Hodneland flere som jobber med GDPR, bl.a. advokatfullmektig Fabrice Bulonge Buhendwa.

Advokatfullmektigene Malin Rapp Færder, Alexandra Reichelt og Cecilia Vinje Hagland og Charlotte Hafstad Widerberg er alle del av IT Tech avdelingen i Bing Hodneland som bl.a. skal bistå NKOM.